Rehabilitace při Bechtěrevově chorobě

Většina lékařů se dnes shodne na tom, že skutečným klíčem k úspěšné léčbě Bechtěrevovy nemoci nakonec není pojídání léků, ale spíše poctivá a promyšlená rehabilitace. Pokud se proto co nejdříve po stanovení diagnózy začneme každý den věnovat cvičení, s velkou pravděpodobností se nám podaří výrazně zpomalit celý průběh onemocnění, ale stejně tak i značně snížit aktuální riziko jejích trvalých následků.

Pokud však rehabilitace má vést k podobným výsledkům, je především nezbytné, abychom se s cvičením naučili správně zacházet. Jednak je tedy zejména v počátcích potřeba vedení zkušeného odborníka, a samozřejmě také musíme dbát na vhodné časové rozložení cvičení. Tedy nestrhat se ani nezlenivět.  A především. Vždy bychom se měli už od začátku připravit na to, že cvičení bude dlouhodobou záležitostí, která se stane pevnou součástí našeho každodenního života.

Nezbytnou rehabilitaci můžeme rozdělit do dvou hlavních částí. Jednak jde o chvíle, jež budeme trávit ve společnosti odborníka, s nímž se věnujeme nezbytným cvikům a jejich správnému provedení, druhá část potom spadá do našeho osobního času – sem tak můžeme například počítat přeuspořádání našeho osobního pracovního prostoru, ale stejně tak třeba i výměnu dosavadního lůžka za jiné, které více vyhovuje specifickým zdravotním nárokům pacienta léčícího se s Bechtěrovovou chorobou.

Základ vedených rehabilitačních cvičení přitom představují především nejrůznější masáže páteře spojené s jejím rozcvičováním. Kromě nezbytného nácviku dechových cvičení, které jsou jednou z nejdůležitějších součástí  celého procesu rehabilitace se pacient během toho seznamuje také se způsoby, kterými může pracovat na udržení vlastní obratnosti. Nedílnou součástí jsou také nácviky skutečně vzpřímeného držení vlastního těla.

Na tyto hodiny rehabilitace by se pacient měl dostavovat v průměru jednou týdně, vždy je samozřejmě nezbytné dbát na pravidelnost ve cvičení. V opačném případě veškeré vynaložené úsilí samozřejmě přijde vniveč.

Ačkoliv specializovaná pracoviště navštěvujeme pouze jednou za týden, doma bychom se naopak předepsaným figurám měli věnovat každý den. Jeho pomyslnými stavebními kameny nejčastěji bývají cviky u nichž ležíme, dále je vhodné zapojit cvičení na žebřinách, a především nezapomínat na již zmíněnou práci s dechem.  V ideálním případě naše sestavy cvičíme jak ráno, tak i v poledne. Jeho celková doporučená doba by se měla pohybovat v rozmezí patnácti až třiceti minut. Samozřejmě to ale nemusí být podmínkou úplně vždy.

Za důležitou součást rehabilitace při onemocnění Bechtěrevovou chorobou ale stejně tak musíme považovat také úsilí věnované úpravě našeho životního prostoru. Vždy bychom se tak měli snažit myslet na to, aby jak náš pracovní stůl, tak i samotné lože, naplňovaly jeden ze základních požadavků každého bechtěrevika. Tedy zabránit nepřirozenému křivení nejenom hrudní, ale i krční páteře. Protože typickým projevem této nemoci bývá tuhnutí páteře, ke kterému může dojít prakticky kdykoliv a kdekoliv, musíme se vyhýbat všem nezdravým polohám, v nichž bychom mohli ustrnout.

sponzorovane odkazy