Crohnova nemoc – příznaky a průvodní jevy

Jednoznačnou komplikací je v případě Crohnovy nemoci nepříjemná skutečnost, že vývoj nemoci je u každého pacienta značně proměnlivý. Může a nemusí tak přijít z čistého nebe, stejně tak se ale mohou lišit i samotné její příznaky. Člověk, který cítí, že s jeho tělem není něco v pořádku proto sám nikdy nemůže mít jistotu, jestli u něj propuklo právě toto onemocnění.

Poměrně často se tedy Crohnova nemoc ohlašuje pozvolnou proměnou zdravotního stavu. Tehdy zpravidla nejprve přichází ke slovu delší dobu trvající průjmy, které provází tupá bolestivost v oblasti podbřišku, typicky v jeho pravé části. Nemocný často zvrací, a cítí se nepřirozeně oslabený. Objevuje se zvýšená tělesná teplota, postižený rovněž na sobě může pozorovat jen obtížně vysvětlitelné úbytky na váze.

Stejně tak je ale možné, že Crohnova nemoc přijde ve své akutní podobě, kdy v první fázi obtíže mohou připomínat průběh zánětu slepého střeva. V takovém případě potom lékaři obvykle konstatují jeho neobvyklý průběh. Dojde-li skutečně ke střevnímu zánětu, objevují se často silné bolesti břicha svou povahou mnohdy připomínající koliku, spolu s nimiž dochází k nadměrnému nadýmání i poruchám odchodu plynů.

Problémy se střevy, resp. obecně s fungováním trávícího ústrojí však samozřejmě nejsou jedinými příznaky tohoto nepříjemného onemocnění. Často tak například dochází k zánětům, které mohou postihovat jak malé, tak i velké klouby rukou i noho, ale stejně tak třeba i v oblasti páteře či pánve. Tyto záněty samozřejmě s sebou nesou zvýšenou bolestivost i otoky daných míst, které zhusta mají omezující vliv na pohyblivost našeho těla.

Komplikace se týkají i kůže. Mohou se na ní objevit tzv. ztluštěniny, které obvykle mívají sytě až temně červené zbarvení, jsou bolestivé a postihují převážně oblast dolních končetin a paží.

U některých pacientů jsou nemocí postiženy také oči, ačkoliv v žádném případě nejde o tolik rozšířenou skupinu příznaků. Nejčastěji zde dochází k zánětům duhovky či spojivky. Žádnou výjimkou však nejsou ani náhle přicházející záněty jater. V relativně výjimečných případech Crohnova nemoc postihuje i činnost žlučovodů, přičemž zde může dojít k problémům s cestami,  jimiž běžně dochází k odtoku žluči, což je možné vysvětlit tvorbou jejich srůstů. Výsledkem pak mohou být jak problémy s trávením, tak zejména zvýšené riziko propuknutí žloutenky. Ve skutečně vzácných případech dále dochází k zánětům v oblasti osrdečníku, stejně jako pankreatu, mohou se objevovat žilní trombózy.

Měli bychom zde rovněž zdůraznit, že zrádnost Crohnovy choroby spočívá především v tom, že přestože postihuje jak tlusté tak tenké střevo, nemusí ji v její rané fázi doprovázet v podstatě žádné závažnější příznaky. Proto nejsou žádnou výjimkou ani případy, kdy nedochází ke zmíněným průjmům – to především tehdy, je-li tlusté střevo postiženo jen málo. Proto je dobré si zapamatovat především to, že spíše než podle (ne)přítomnosti průjmu je dobré se orientovat raději na základě objevu neobvyklé bolesti břicha a již zmíněného překvapivého úbytku na váze.

Spolu s tím je pro Crohnovu chorobu rovněž  charakteristický i zánět konečníku, který se může projevovat tvorbou tzv. píštělů, což jsou abnormální kanálky objevující se v postižené oblasti, jež obklopují zánětlivé buňky.

Můžeme-li si proto na závěr dovolit konkrétní doporučení, pokud zjistíte, že se v oblasti konečníku objevují jakékoliv nezvyklé příznaky, je na místě přistoupit k lékařskému vyšetření.

sponzorovane odkazy