Jak předejít Crohnově nemoci

Crohnova choroba se řadí mezi onemocnění, jejichž výskyt je z určité části geneticky podmíněn.   Prakticky to pak v tomto případě znamená, že podle dostupných odhadů je možné až u jedné pětiny všech osob, které touto nemocí trpí, najít v jejich příbuzenstvu někoho dalšího, kdo by se potýkal se stejným zdravotním problémem. Spolu s tím platí, že jde o nemoc, která může poměrně výrazně ovlivnit váš život, a to už proto,  že tělo obvykle postihuje dlouhodobě. Přestože zde zpravidla dochází ke střídání časů relativního klidu s obdobími, kdy o sobě Crohnova nemoc dává „hlasitě“ vědět, není nikdy možné s určitostí říci, jaký bude další vývoj. Proto je zřejmé, že otázky prevence tohoto onemocnění není radno podceňovat. Zároveň však hned v úvodu musíme čtenáře částečně zklamat. Jednoduchý a zaručený recept na to, jak se této nemoci vyhnout širokým obloukem totiž bohužel dodnes neexistuje.

To však ani v nejmenším neznamená, že by jeden měl sedět s rukama v klíně, a čekat až se Crohnova nemoc objeví  i u něj. Poměrně bezpečně dnes totiž můžeme identifikovat hlavní rizikové faktory, jejichž znalost nám zde může dobře posloužit.

Pravděpodobně jen málokoho překvapíme, pokud na prvním místě našeho výčtu uvedeme kouření. Tento bod je zvláště důležitý také proto, že přestat kouřit zároveň u těch, kdo již onemocněním trpí, znamená silně snížit riziko zhoršení jeho průběhu či možných komplikací. Jak samotní kuřáci, tak osoby vystavené pasivnímu kouření totiž mají v průměru o šedesát procent vyšší riziko zhoršení aktuálního zdravotního stavu.

Na nebezpečí kouření pak částečně navazuje i druhý rizikový faktor, který představuje nesprávná skladba jídelníčku. Zde je nezbytné vyhnout se takovým potravinám a pokrmům, které zhoršují tzv. mikrobiální osídlení trávícího ústrojí. Měli bychom tak dbát především na to, abychom se pokud možno důsledně vyhýbali jídlu v němž je mnoho rafinovaných cukrů. Vhodné je naopak do jídelníčku zařadit takové potraviny, které v sobě obsahují dostatek (rozpustné) vlákniny.

Samozřejmě i v případě Crohnovy nemoci platí, že mimořádně riskantní je rovněž dlouhodobé vystavení přílišné fyzické i a především psychické zátěži, tedy zejména stresovým situacím. Právě ony totiž mohou stát za „nenadálým“  rozvinutím nemoci.

Neproblematické však není ani užívání celé řady bohužel naprosto běžných léků. Konkrétně například v posledních letech tak často proklínaná antibiotika představují důležitý riziková faktor. Především z toho důvodu, že právě ona často stojí za nežádoucím narušením střevní mikroflory, jejíž správné fungování je důležitým předpokladem udržení dobrého zdravotního stavu. Toto však neplatí vždy a bezezbytku! Některé druhy antibiotik totiž naopak nemocným Crohnovou nemocí mohou prospívat! Jednoduše řečeno bychom se tak antibiotiky nikdy neměli ládovat bezmyšlenkovitě, a raději vše zkonzultovat s naším praktickým lékařem. Pokud pak již Crohnem trpíme, mělo by jít o naprostou samozřejmost.

Rovněž bychom zde měli, především se zřetelem na zdraví našich čtenářek, dodat, že to samé platí i pro přípravky hormonální antikoncepce. Nebezpečí zhoršení stavu je zde téměř dvojnásobně vysoké než u žen, které hormonální antikoncepci neužívají. Pokud pak k hormonální antikoncepci připočteme ještě kouření, riziko je podle některých studií ještě jednou tak vysoké – tedy čtyřikrát vyšší.

sponzorovane odkazy