Léčba Crohnovy choroby

V současné době existuje hned několik větví dostupné léčby Crohnovy nemoci. O žádné z nich není možné říci, že by byla tou nejlepší a nejúčinnější. Vždy jde totiž o to, v jaké fázi se onemocnění právě nachází, a jakým způsobem na něj i na jeho léčbu konkrétní tělo reaguje. Jiný postup si samozřejmě žádá situace akutního propuknutí nemoci, či jeho tzv. klidová fáze. Neuspějeme-li s léky, může se lékař uchýlit k chirurgickému zákroku. Jako k podpůrnému prostředku lze využít i psychoterapii.

Klasická medikamentózní léčba Crohnovy nemoci v sobě zahrnuje látky na bázi kyseliny 5-aminosalicylové, které  se užívají jak vnitřně, tak v postižených klizmatech, ale i v čípcích. Druhou účinnou skupinou léčiv jsou potom přípravky zužitkovávající silný protizánětlivý účinek kortikoidů, tedy látek získávaných z hormonů produkovaných v kůře nadledvin. Ty se opět mohou užívat vnitřně, místně, ale stejně tak i nitrožilně.  Spolu s těmito látkami lze přistoupit k léčbě prostřednictvím přípravků, které potlačují přirozenou imunitní odpověď napadeného organismu, jež označujeme jako tzv. imunosupresiva. V boji s Crohnovou nemocí však můžeme sáhnout i k antibiotikům.

Doplňkově, v závislosti na tom, jak je ten který pacient snáší, lze podávat i protibakteriální přípravky. Jejich výhodou je, že  snižují koncentraci cizorodých látek ve střevech, a stejně tak mohou vychýlit dosavadní způsoby fungování bakterií v této oblasti. Uplatnění zde nachází léky sloužící zablokování průjmů.

Mnohé pak překvapí, že v případě Crohnovy nemoci má solidní léčebný potenciál i podávání umělé výživy. Nejde zde jen o zlepšení nutričních hodnot, které může pozitivně ovlivnit výskyt komplikací, či jejich roli v přípravě na provedení chirurgického zákroku.

Jednou z jejích hlavních předností je totiž v našem případě schopnost navození tzv. střevního klidu. Přechod na umělou výživu totiž ve střevě zásadně snižuje množství cizorodých bílkovin, čímž se následně stejně tak snižuje imunitní odpověď organismu. Zvlášť účinná je tato metoda zejména u dětí či mladistvých, dospělým pacientům je obvykle umělá výživa podávána především tehdy, není-li možné nemoc zvládnout jinými prostředky.

Samozřejmě dnes existuje celá řada způsobů, jak umělou výživu aplikovat. Jednak jako potravinové doplňky, jimiž si v podstatě rozšiřujeme běžné menu, případně skrze sondu, jež výživu zavede přímo do žaludku nebo slepého střeva, u nejtěžších případů se pak přistupuje k výživě přímo do žilního systému.

Jak jsme si již naznačili, jednou z cest léčby Crohnovy nemoci může být také chirurgický zákrok. Ten obvykle přichází na řadu tehdy, pokud se ostatní metody léčby dlouhodobě ukazují jako neefektivní, stejně tak ale pochopitelně i v případech akutního ohrožení zdraví či života pacienta. Příkladem zde mohou být situace silného krvácení ze střeva, těžké akutní záněty hrozící otravou krve a podobně.

Vlastní operace přitom často spočívá odstranění části tenkého či tlustého střeva. Rozšířeným úkonem je také plastická úprava zúžení střeva, během níž nedochází k úplnému odebrání střevní tkáně. Tyto zásahy se typicky uplatňují jednak pokud selžou jiné možnosti léčby, ale především pokud dojde zúžení střevního průsvitu, či pokud dojde k výskytu píštělí. Ty se nejčastěji objevují mezi jednotlivými střevními kličkami, či mezi nimi a jinými tělesnými orgány. Případně také nastanou-li močové komplikace, pacient začne nečekaně hubnout, nebo se objeví podezření na přítomnost rakovinného bujení.

sponzorovane odkazy