Příznaky deprese

Hned v úvodu bychom rádi zdůraznili, že následující výčet hlavních a nejtypičtějších příznaků deprese je nutné brát pouze za čistě orientační pomůcku. Jak jsme si naznačili již na jiném místě, úspěšná diagnostika depresivní poruchy je značně komplikovanou záležitostí kladoucí velké nároky na odbornost i profesní zkušenosti lékaře. Už z těchto důvodů si proto žádný seznam příznaků deprese nemůže klást nárok na úplnost, a stejně tak se při případném podezření na výskyt onemocnění ve vašem okolí není možné spoléhat výhradně na něj.

Tired blonde womanZa základní příznak depresivní poruchy prostupující v daném období všechny dimenze osoby u níž chováme podezření na její výskyt lze považovat mimořádně sklíčenou náladu spojenou s  přetrvávajícími pocity silného smutku. Důležitou definiční vlastností je zde přitom v naprosté většině situací nemožnost jejího odklonění ze strany okolí (neřkuli vlastním úsilím dotčené osoby).

Toto chorobně smutné vnitřní rozpoložení typicky u postiženého přetrvává v průběhu celého dne,  ačkoliv lze zároveň říci, že větší intenzity tyto návaly smutku dosahují v ranních hodinách, zatímco spolu s příchodem večera může dojít k určitému ústupu tohoto stavu. Důvodné podezření na skutečný výskyt depresivní poruchy u daného člověka obvykle předpokládá přetrvávání tohoto stavu během období přinejmenším dvou týdnů.

Dalšími důležitými příznaky možného propuknutí depresivní poruchy je neočekávaná a evidentně těžko vysvětlitelná ztráta zájmu o činnosti a aktivity, jimiž se do té doby daná osoba oddávala s velkým zaujetím. Toto upadání zájmu o dosavadní záliby či koníčky přitom nemusí přicházet z čistého nebe v podobě jednoznačného odmítnutí či úplného vyhasnutí zájmu, ale stejně tak může jít jednoduše jen o částečné snížení. K podobnému jevu v případě deprese dochází rovněž pokud jde o zájem o sexuální život.

Depresivní poruchu rovněž typicky provází postupné úbytky na váze, jakož   i celkové nechutenství. Spolu s tím se objevuje nespavost, k níž se přidává do té doby neobvyklé předčasné probouzení. Osoba u níž existuje podezření na propuknutí depresivní poruchy dále pociťuje nedostatek životních sil resp. silné pocity únavy i tehdy, kdy není vystavena namáhavým tělesným aktivitám. S tímto je spojeno i celkové zpomalení reakcí. Jde-li však o člověka trpícího úzkostnými poruchami, může se zde deprese naopak projevit v podobě výrazného neklidu a těkavých pohybů.

Depresi však mimo zmíněného přetrvávajícího smutku samozřejmě charakterizují i další neobvyklé pochody spíše psychického rázu: spadají sem nutkavé pocity vlastní neschopnosti, méněcennosti a sebeobviňování.

Mimoto daná osoba opakovaně pociťuje problémy s  uvažováním, kdy se její myšlení jeví být zpomalené, nedaří jí účinně rozhodovat ani pořádně soustředit. Důležitým příznakem deprese zde mohou být rovněž stále se vnucující myšlenky na smrt či přímo sklony k sebevraždě.

Depresi lze stejně tak rozpoznat i z vlastního fyzického vzezření – nemocní se zpravidla vyznačují smutným, unaveným a celkově ztrápeným výrazem obličeje, jež doprovází méně časté využívání mimiky či gest. K tomu může přistupovat shrbený postoj a celkově pomalejší reakce.  Na samotný závěr ještě dodejme,  že nemocní depresí opakovaně hovoří i o bolestech zad, pocitech nebývalého sucha v ústech.

V případě nemocných žen dochází k menstruačním nepravidelnostem, které mohou přejít až do  jejího úplného vymizení.

sponzorovane odkazy