Hemoroidy (hemeroidy)

Při alespoň letmém pohledu do statistik si velice rychle uvědomíme, že hemoroidy jsou dnes vším, jenom ne  okrajovou obtíží, o níž bychom v zájmu našeho soukromí snad ani raději neměli s nikým mluvit. Alespoň jednou za život se totiž stanou problémem pro každého druhého Čecha. Pokud se pak zaměříme na jen na skupinu těch, kdo již stihli oslavit padesátku, pak zjistíme, že tímto onemocněním mezi nimi stabilně trpí dokonce více než polovina.

Nakonec nejde o nic až tak neobvyklého historikové hemoroidů totiž přesvědčivě dokládají, že  hemoroidy jako zdravotní problém jsou staré téměř jako lidstvo samo. Najdeme o nich zmínku ve slavném Chamurappiho zákoníku, přesněji stanovení spravedlivé ceny za jejich odstranění, a podobně šlo o velké téma i pro staré Řeky a Římany. Ti tak s sebou na toaletu často brali i bohatě zdobená zrcátka. Stydět se za hemoroidy je tak z hlediska dějin poměrně pošetilé.

Ostatně přítomnost hemoroidů jakožto tělesného útvaru je po stránce anatomie člověka naprosto přirozená. Pod sliznicí každého konečníku i řitního otvoru totiž nacházíme množství cévních pleteňů. Ty se za splnění určitých podmínek automaticky naplňují krví, a takto rozšířené se spojují do uzlů. Pokud bychom si měli pomoci příměrem z jiné oblasti, jde v podstatě o obdobu dobře známých křečových žil. Skutečnost, že dojde k tvorbě těchto uzlů však není na místě rovnou ztotožňovat s ohrožením zdraví. V omezeném počtu je má prakticky každý.

Skutečným problémem se proto stávají až tehdy, pokud se stanou zdrojem nepříjemností – začnou nás bolet či vedou ke krvácení. Právě tyto události tedy představují hlavní příznaky toho, že něco není v pořádku. Bolesti v oblasti konečníku, nepříjmený tlak nebo pocity svědění, krev spojená s defekací.

Pro nás je však zde důležité především to, že přítomnost těchto jevů bychom neměli brát jako jednoznačné ohlášení hemoroidu, které se takříkajíc vymkly z rukou. Ale spíše jako signál toho, že něco není v pořádku s naší vylučovací soustavou jako takovou. Stejným způsobem totiž o sobě dávají vědět mnohem závažnější zdravotní problémy a onemocnění. Především rakovina tlustého střeva či konečníku.

Zde je bohužel smutnou skutečností, že Česká republika ve výskytu těchto nebezpečných chorob dokonce drží světové prvenství. I proto bychom, pokud u nás skutečně dojde k tomuto druhu obtíží, nikdy neměli doufat v to, že se nepříjemná situace sama od sebe upraví. Naopak uděláme nejlépe, pokud se co nejdříve vydáme k lékaři.

Hemoroidy samy o sobě existují v dvojí podobě. Jednak může jít o tzv. vnitřní hemoroidy, které se nachází uvnitř samotného řitního kanálu, případně o hemeroidy zevní, jež tvoří při jeho okraji bezprostředně pod kůží.

Obě formy pak spojuje, že příznaky jejich přílišného rozšíření – o nichž můžeme říci, že jsou více  více obtěžující než přímo nebezpečné – zpravidla přichází téměř z čistého nebe. Nedá se proto přesněji  odhadnout, kdy se hemoroidy chystají udeřit, a kdy naopak riziko není příliš vysoké.

Co však popsat lze, jsou některé nejdůležitější faktory, které k akutní epizodě vedou poměrně spolehlivě. Patří sem zejména prodělané těhotenství,  či obecněji jak dlouhodobější tak přechodné zácpy, ale i průjmy. Své k celé věci však mohou říci také lidé žijící v neustálém stresu, stejně jako  náruživí pijáci nebo milovníci ostré kuchyně.

Další informace: http://hemeroidy-hemoroidy.cz

sponzorovane odkazy