Léčba hemoroidů

Sušené švestky případně švestkový kompot. Koupel v dubové kůře. Sprcha studenou vodu. Tak zní nejčastější rady, kterak se pouze za pomoci zaručených prostředků známých už od dob našich babiček zbavit hemeroidů. Jen neradi bychom zde brojili proti lidové moudrosti, ale přesto je skutečností, že s podobnými recepty se dnes v ordinaci vašeho lékaře už nejspíše nesetkáte. Zároveň to však určitě není dostatečný důvod pro rozšířené obavy, že každý případ hemoroidů nezbytně musí končit na operačním stole.

Pravděpodobnější je, že váš lékař nejprve navrhne tzv. konzervativní terapii, kterýmžto označením se rozumí soubor takových léčebných opatření, která nevyžadují jakékoliv fyzické zásahy. Jde tedy jednak o podávání speciálních přípravků, ale především o nezbytné úpravy jídelníčku a stravovacích návyků, jakož i doporučení týkající se nejvhodnějšího denního režimu.

Co se týče předepsaných léků, jejich hlavním cílem je zastavit krvácení, ale stejně tak potlačit i další nepříjemné projevy tohoto onemocnění, jakož i celkovou bolestivost dotčených míst. Za těmito účely se proto obvykle ordinují nejrůznější přímo na dané místo aplikované masti či léky ve formě čípků. Stejně tak se ale s úspěchem podávají rovněž tablety, které řadíme mezi tzv. venotonika či vazoprotektiva.

Podávání všech těchto přípravků však za vás samozřejmě celou práci neudělá. Měli bychom proto důsledně dodržovat doporučený pitný režim, a nepřehánět to s dráždivým jídlem a nápoji. Záliba v mexické kuchyni nebo kávě se tak zde nemocnému skutečně nemusí  vyplatit. Podobně bychom na toaletě neměli číst tlusté romány, ani se jí naopak cíleně vyhýbat.

Samozřejmě je možné, že naše obtíže nabyly již natolik závažného rozměru, že ani podobné úpravy životního stylu či prosté podávání léků nemusí vést k žádoucímu výsledku. Tehdy pak obvykle přichází na řadu ambulantní forma léčba, tzv. semiinvazivní terapie. Zde se tak již určitým zásahům nevyhneme, zároveň však určitým povzbuzením může být fakt, že v zásadě nejde o bolestivé techniky. Mezi nejrozšířenější způsoby odstranění nadměrných hemoroidálních uzlů  pak v současné době počítáme tzv. Barronovu metodu, léčbu elektrickou energií nebo ultrazvukem.

Jako Barronovu metodu označujeme podvazování gumovými kruhy. Problematické uzly tak jednoduše podvážeme speciálním gumovým kroužkem, který účinně zabraňuje průtoku krve. Následkem toho tyto uzly postupně začnou odumírat, aby následně úplně odpadly.

Pokud se lékař rozhodne přistoupit k léčbě elektřinou, očekávejte použití speciálního přístroje, který vysílá slabý (!) elektrický proud do cév vyživujících problematické uzly. Toto vede zastavení krvácení, a následnému zmenšení uzlů.

Třetí z obvyklých metod, využívající ultrazvuk, opět spočívá v podvázání. Tentokrát ovšem hlavních tepen hemoroidů. Do konečníku se proto zavede zvláštní sonda, jejímž úkolem je najít a podvázat jednotlivé cévy zásobující uzly, a posléze je efektivně podvázat. Nebude proto do nich moci proudit krev, a brzy se zmenší.

Ve skutečně těžkých případech je nicméně nezbytné přistoupit k poctivému chirurgickému zákroku. Pokud se hemoroidy nepodařilo eliminovat žádnou ze zmíněných technik, nezbývá tak než  vzít skalpel a začít řezat.  Jednou z variant je zde také tzv. Longova metoda.  Při jejím využití lékař zavádí speciálně pro tento úkon vytvořený nástroj do konečníku, aby následně odstranil krátký kus tkáně, do nějž ústí vyživovací cévy. Pro uklidnění potenciálních pacientů zde dodejme, že se během této operace standardně využívá anestézie.

sponzorovane odkazy