Příčiny hemeroidů

V diskusích o nejrůznějších nemocech, které se vyskytují či vyskytovaly v našem bezprostředním okolí, si rádi vypomáháme hledáním dědičných vlivů. Ať jde o alkoholismus, deprese, alergie či cukrovku, můžete dát krk na to, že dříve či později se řeč stočí právě k otázce toho, jak je na tom se zdravím rodina nemocného, a které neduhy od ní dostal do vínku. Je však zajímavé, že v případě hemoroidů se podobnými myšlenkami a návrhy setkáváme jen zřídka. Samozřejmě. Ve srovnání řekněme s chřipkou jde o poměrně citlivou záležitost, která si stále udržuje punc čehosi bytostně osobního. Přitom zrovna u hemoroidů je podobné uvažování na místě – vrozené faktory zde sehrávají velice důležitou úlohu.

Lékařská věda se dnes totiž všeobecně shoduje na tom, že bližší pohled na zdravotní stav členů rodiny jasně odhaluje opakované výskyty tohoto onemocnění. Ve světle dostupných čísel pak dokonce můžeme říci, že osoba, jejíž rodiče, sourozenci, ale i vlastní děti hemoroidy trpěli, má v kontrastu k běžné populaci výrazně vyšší riziko, že k rozvoji onemocnění dojde i u ní. A to konkrétně zhruba trojnásobné.

V žádném případě však nelze zodpovědně říci, že by dědičné faktory v celém problému sehrávaly rozhodující úlohu. Za hlavní faktor, který je typickým spouštěčem problémů je totiž podle lékařů možné označit jednak zvýšený stah řitního svěrače, ale především zácpu. Zde bychom měli zdůraznit, že zmíněné stahování je otázkou samotné stavby těla, a jako takové je tedy nemůžeme příliš ovlivnit.

Co se však týče podmínek vzniku zácpy, zde je situace v podstatě opačná. Je to samozřejmě dané skutečností, že vhodnou skladbou jídelníčku můžeme výrazně ovlivnit podobu pochodů v našem trávícím ústrojí. Jako rizikovou tak můžeme označit především stravu s nedostatečným množstvím vlákniny, která spolehlivě přispívá ke vzniku zácpy. Výmluvným dokladem tohoto tvrzení je například skutečnost, že zatímco u nás se s hemeroidy podle některých odhadů setká až každý druhý, v tzv. rozvojových zemích, kde u většiny obyvatel dominuje rostlinná strava, dochází  k výskytu hemoroidů jen u cca 2 % populace!

Kromě zácpy se však na rozvoji hemoroidů stejně tak mohou podílet i přetrvávající, opakující se průjmy. Ty totiž vedou k podráždění v dotčené oblasti, kde zároveň způsobují její překrvení. Proto je vhodné se zaměřit i na to, abychom se pokud možno vyhnuli nadměrné konzumaci některých potravin a nápojů, které působí dráždivě.  Typicky sem patří například ostrá koření jako chilli nebo pepř, ale také mořské plody. Dále kakao, káva a alkoholické nápoje – především červené víno nebo pivo.

Hemoroidy však můžeme takříkajíc přivolat i některými návyky spojenými s naším životním stylem. Vedeme-li sedavý způsob života, jsme-li vášnivými cyklisty či motocyklisty,  či jezdíme na koni, je naše riziko vyšší. Zároveň sem ale spadají i návyky spojené s vlastním vykonáváním tělesné potřeby. Snažíme-li se jej často zbytečně oddalovat, či naopak na toaletě vysedáváme dlouhé hodiny s víkendovým vydáním novin v rukou, opět je riziko vzniku hemoroidů vyšší.

U žen je pak třeba zmínit i další specifické faktory, které nejčastěji souvisí s těhotenstvím a porodem. Růst dělohy a plodu ze totiž vede ke zvýšenému tlaku, jež s sebou nese ztížení odtoku krve. Podle statistik dokonce v průběhu těhotenství či šestinedělí se hemoroidy vytvoří až u čtyř pětin žen!

sponzorovane odkazy