Příznaky hemeroidů

Pojmenování hemoroid je původně odvozeno ze spojení řeckých slov haima, značícího krev, a rhein, které označuje tok. Staří Řekové pak o těchto obtížích hovořili jako o krvácejících žilách – haimorrhoides flebes. Již samotný název  tohoto onemocnění tak naznačuje, jak vypadají jeho hlavní projevy.

Pro hemoroidy v dnešním slova smyslu je tak skutečně charakteristické zejména krvácení spojené s odchodem stolice, a to v jeho nejrůznějších formách. Jednak se mohou projevovat skrze přítomnost krevních stop na toaletním papíru či jejich přítomnosti na samotné stolici, ale stejně tak  i přímým krvácením z konečníku.

Důležité je zde zejména to, že k hemeroidům zpravidla odkazuje jasně červené zbarvení krve. Pokud však tato má spíše tmavé zabarvení, či jde o krev sraženou nebo promíchanou se stolicí, není sice možné přítomnost hemoroidů vyloučit, ale je pravděpodobnější, že zdroj obtíží bude spočívat v něčem jiném. Typicky v problémech vzdálenějších částí střev.

Popsané krevní výtoky se ve většině případů objevují jako následek série vleklých zácp nebo naopak průjmů. Žádnou výjimkou však zde není ani není ani jejich přítomnost jako reakce intenzivní fyzickou námahu, či výraznější proměnu jídelníčku a životního stylu obecně. Někdy se však hemoroidy mohou objevit, aniž by také nutně došlo k výskytu jejich typických příznaků.

Rovněž bychom měli zdůraznit, že nečekaná bolestivost v oblasti konečníku nepatří mezi charakteristické příznaky vnější formy tohoto onemocnění, ale spíše ohlašuje přítomnost komplikací. Obvykle se proto objevuje v situaci, kdy jsou vnitřní hemoroidy zneprůchodněné v důsledku nahromadění většího množství sražené krve, případně tehdy, pokud došlo k jejich zaškrcení. Stejným způsobem se však může projevovat také přítomnost trhlin v oblasti řitního otvoru. Zřejmě vůbec nejobávanějším příznakem hemoroidů je potom jejich vyhřeznutí skrze konečník. Jeho běžným průvodním jevem je pak tvorba často krví či stolicí zbarveného hlenu.

U pacientů trpících hemoroidy se mohou objevit také drobné kožní výčnělky v okolí řitního otvoru, jejichž eliminaci je následně věnovaná podstatná část úsilí lékařů. Jejich přítomnost s sebou samozřejmě nese množství větších či menších nepříjemností. Pokožka je v dotčené oblasti výrazně podrážděná a svědivá, což pochopitelně komplikuje rutinní očistu spojenou s odchodem stolice.

Hemoroidy v rozporu s velkou částí obecných očekávání nepatří mezi onemocnění, která by nutně musela vést k fatálnímu podlomení lidského zdraví. To však v žádném případě neznamená, že by komplikace, jež je doprovází bylo možné podceňovat. Už samotné krvácení, přítomnost vyhřezlých vředů a dlouhodobé záněty dokáží život nemocného pořádně znepříjemnit. Opět zdůrazněme, že podobné projevy nemusí být pouze hemoroidní povahy, ale naopak stejně tak mohou být rovněž signálem, že osoba trpí jiným, a pravděpodobně ještě závažnějším onemocněním.

Ještě dodejme, že současná medicína hemoroidy popisuje a dělí do čtyř skupin. Tzv. hemoroidy I. stupně přitom charakterizuje pouze minimální zvětšení uzlů, které nevystupují řitním otvorem, a kromě krvácení je doprovází pouze v zásadě tupá bolest. V případě hemoroidů II. Stupně již k výhřezu dochází, ale po odchodu stolice se zvětšené uzly vrací zpět. K bolesti a krvácení přistupují  rovněž pocity svědění a pálení. U III. a IV. stupně jsou potom trvale vyhřezlé, přičemž diagnostika hemoroidů posledního stupně naznačuje, že došlo k závažným komplikacím, kdy zánět může přecházet až do podoby snětí.

sponzorovane odkazy