Anémie (chudokrevnost)

Nemoci krve mohou být různé. Jednou z nich je i anémie neboli chudokrevnost. Jak se projevuje? Je nebezpečná a co způsobuje? Přibližme si anémii.

Charakteristika anémie

Anémie je nemoc projevující se snížením počtu červených krvinek, především se sníží hladina hemoglobinu. Kromě toho mohou být červené krvinky tvarově atypické, jiné velikosti či jinak nápadné.

Na hemoglobin se váže kyslík, a proto se anémie projevuje sníženou schopností dodávání kyslíku tkáním.

Chudokrevnost se proto diagnostikuje z krevního obrazu dle počtu erytrocytů a koncentrace hemoglobinu. Následně je důležité najít zdroj krvácení.

Příčiny anémie

Příčiny anémie jsou různé. Tato nemoc může vzniknout nedostatkem železa, na základě kterého se tvoří červené krvinky. Nejčastěji je anémie následkem nadměrných ztrát krve.

Může k nim docházet postupně, ale třeba i následkem nějakého úrazu či operace. Ztráty krve mohou mít různě vážné příčiny. U žen k nim někdy dochází kvůli silné či dlouhotrvající menstruaci. U vážnějších případů se stává, že anémie ukazuje na ztráty krve způsobené nějakou vážnou nemocí, např. leukemií.

Dalšími příčinami vzniku anémie jsou poruchy tvorby hemoglobinu, porucha syntézy DNA, porucha tvorby erytropoetinu (lidského hormonu podporující tvorbu červených krvinek), nadměrné odbourávání červených krvinek ve slezině, porucha vstřebávání železa ve střevě či rozpad červených krvinek.

Příznaky anémie

Anémii je možné poznat na druhém člověku podle jeho bledosti v obličeji. Ne každý bledý člověk je sice anemický, ale je to jisté vodítko.

Chudokrevný člověk se cítí často slabý, unavený, má závratě a někdy i omdlévá. Výrazným znakem je také nechutenství. V ústech se mohou objevit afty a projevuje se i pocity na zvracení, brněním v nohou, bušením srdcem a dušností.

Z dalších možných příznaků ukazující na anémii si uveďme lámavé vlasy i nehty, zrychlený tep, zimomřivost, svalová slabost, hladký jazyk, pálení jazyka atd. U starších lidí se může anémie projevovat zmateností.

Druhy anémie

Existují různé druhy anémie. Přiblížíme si ve stručnosti alespoň ty nejčastější:

Anémie z nedostatku potřebných látek

Anémie vzniká především z nedostatku železa (sideropenická anémie), kyseliny listové či vitamínu B12. Železo je potřebné k tvorbě hemoglobinu a je možné ho doplnit ve stravě, ale i potravinovými doplňky. Stejné možnosti doplnění jsou i u kyseliny listové a vitamínu B12. Je vždy důležité zjišťovat, jestli příčinou je nedostatečný příjem těchto látek, nebo zda je tělo neodkáže optimálně zpracovávat. V případě druhého případu je nutné hledat příčiny.

Anémie u chronických chorob

Anémie je jedním z příznaků některých dlouhotrvajících nemocí. Často je důsledkem sníženého vývinu nových červených krvinek. Objevuje se zpravidla u některých infekčních onemocnění, nádorových onemocnění, poruch metabolismu, onemocnění ledvin atd.

Aplastická anémie

Aplastická anémie se neobjevuje příliš často. Způsobuje jí útlum kostní dřeně. Je-li v útlumu, sníží se hladina všech složek krve. Kromě červených krvinek jsou to i bílé krvinky a krevní destičky. Mohou ji způsobit např. léky proti rakovině. Aplastická anémie může být však i vrozená. Při léčbě je důležité prvotně odstranit její příčinu.

Perniciózní anémie

Perniciózní anémie patří mezi autoimunitní poruchy, na základě které ochabuje žaludeční sliznice. To způsobuje zvýšení tvorby žaludeční kyseliny. Následně se snižuje vstřebávání vitamínu B12. Kromě obvyklých anemických příznaků se může projevovat i neurologickými příznaky, jež mohou vést až k ochrnutí či poškozením mozkové činnosti.

Hemolytická anémie

Hemolytická anémie je způsobená rozpadem červených krvinek. Její příčiny jsou rozmanité. Může vznikat na základě vrozených poruch, ale také podáváním léků či jedů. Vzniká i při odhojování transplantovaného orgánu atd.

Léčba anémie

Léčba anémie se odvíjí od příčiny a druhu anémie. Je-li příčinou nedostatek železa, kyseliny listové či vitamínu B12, spočívá léčba v podávání chybějících složek, ať už ve stravě či formou tablet. U jiných druhů je nutné zamezit příčinám vzniku, a pokud to nejde, zlepšují lékaři stav anémie u pacienta podáváním transfuze krve.

sponzorovane odkazy