Ebola

Ebola je virové onemocnění patřící do skupiny krvácivých horeček (někdy také nazývané krvácivá horečka Ebola). Jde o jednu z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy naše lidstvo setkalo. Název onemocnění byl odvozen od stejnojmenné řeky, která protéká oblastí u vesnice Yambuku v Demokratické republice Kongo. Právě zde totiž epidemie eboly poprvé propukla.

První výskyt se datuje v roce 1976, přesněji šlo o kmen Ebola-Zaire. V současné době totiž existují čtyři známé kmeny eboly – Ebola-Zaire, Ebola-Sudan, Ebola-Reston a Ebola-Pobřeží Slonoviny. Poslední dva jmenované kmeny viru jsou o něco méně nebezpečné, nenapadají člověka, ale zároveň ještě nejsou plně vědecky prozkoumané. Epidemie eboly se vyskytují převážně v afrických zemích, jako jsou Demokratická republika Kongo, Gabon, Uganda a Súdán. Virus patří do skupiny tzv. filovirů. Jeho vlákna mají mnoho tvarů – např. písmene „U“, číslice „6“ nebo také rozvětvenou podobu.

Ebola-Zaire

Kmen Ebola-Zaire je nejnebezpečnějším kmenem a zároveň jedním z nejnebezpečnějších virů v historii lidstva vůbec. Způsobuje úmrtnost až 90%. První výskyt byl zaznamenán v roce 1976 ve vesnici Yambuku (bývalá Zaire, nyní Demokratická republika Kongo), kde místní pacient přišel k lékaři s horečkou. Dostal injekci s chininem a byl poslán do domácího ošetřování, kde později zemřel. Takto použitá injekční stříkačka však byla špatně sterilizována a znovu v místní nemocnici použita, a tak se virus Ebola rychle šířil mezi ostatní pacienty. Později byla v oblasti nařízena přísná karanténa. Ta spočívala jednoduše v tom, že se čekalo, než všichni nakažení pacienti zemřou.

Původce viru kmene Ebola-Zaire je dosud neznámý. Spekuluje se o opicích nebo netopýrech. Ale nic z toho nebylo vědecky breitling repliky hodinek potvrzeno. Jeho velké nebezpečí spočívá především v rychlosti, se kterou se dokáže množit. Navíc umí bez problémů přežít i mimo tělo svého hostitele. Nebezpečí tak číhá i na všech předmětech nakaženého, kterých se během několika dní zpětně dotýkal.

Ebola-Sudan

Tento kmen je vzácnější, objevil se pouze třikrát (v roce 1976, 1979 a na přelomu let 2001-2002). Z celkových 744 nakažených lidí zemřelo 400. Jeho úmrtnost se tak pohybuje kolem 60%.

Ebola-Reston

Objevil se v roce 1990 ve městě Reston, ve stáně Virginia u čtyř lidí. V jejich organismu byly nalezeny protilátky z nakažení virem, nicméně žádný z nich ebolou neonemocněl. Doposud nebyl u tohoto kmene viru ebola zaznamenán žádný případ přenosu na člověka, ale důvod, proč tomuto kmenu lidská imunita odolává, zatím není znám.

Příznaky eboly

Virus se přenáší přímým stykem s tělesnými tekutinami nakaženého, tj. např. krev, pot nebo sliny. Inkubační doba se pohybuje mezi dvěma dny až čtyřmi týdny. Mezi příznaky choroby patří vysoké horečky, svalové bolesti, bolesti kloubů, břicha, hlavy. Brzy následuje zvracení, průjem, vnitřní i vnější krvácení v podstatě ze všech tělesných otvorů. Postupně dochází k těžkému poškození všech vnitřních orgánů, zejména jater, které se v podstatě úplně rozloží.

Virus eboly napadá všechny orgány a tkáně kromě kosterních svalů a kostí samotných. Nakažení začínají zvracet krev a odumřelé tkáně svých orgánů, na kůži vznikají krevní podlitiny. Vznikají krevní sraženiny, které znemožňují krevní oběh. Část z nich nemocný vykašlává. Pacienti v postatě umírají na selhání veškerých orgánů. V konečné fázi trpí velkými bolestmi, může se objevit i krvácení z očí a epileptické záchvaty.

Zda pacient přežije, závisí na kmenu viru, kterým onemocní a také na fyzické kondici pacienta samotného. Léčba bývá zdlouhavá a náročná, nicméně i po vyléčení pacient trpí různými trvalými následky, např. oslepnutí, ohluchnutí, ochrnutí, zánět míchy, kostní dřeně nebo slinivky břišní.

Léčba eboly

Léčba eboly je vždy velmi komplikovaná. Samotná léčba spočívá spíše ve zmírnění následků, protože účinnost virostatik je téměř nulová. Nejvíce se osvědčila metoda užívání silných dávek virostatik, séra a udržování homeostaze. Důležitá je také potřebná hydratace.

Účinné vakcíny jsou teprve ve stádiu pokusů, testy na lidech nebyly zatím provedeny, jejich vývoj stále pokračuje. Komplikací může být i neznalost přenašeče viru, díky čemuž nelze předvídat další výskyty eboly. Navíc v afrických zemích se stále potýkají s nedostatečným lékařským zázemím a nedostatečnou čistotou v nemocnicích, což tomuto viru umožňuje kdykoliv propuknout znovu.

sponzorovane odkazy