Závislost na internetu

Lidé mohou být závislí na různých věcech a některé nejsou zrovna očekávané. Mezi fenomén poslední doby patří závislost na internetu. Řada lidí závislých na internetu se dokonce musí obrátit na pomoc odborníků, kde se závislí lidé učí odvykat a zbavovat se svých potíží. V Praze se na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nachází specializovaná Klinika adiktologie, kde se lidé snaží zbavit potíží.

Odborné studie uvádí, že v současné době v České republice najdeme 3,4% lidí se závislostí na internetu, což oproti předpokladu není až tak vysoké číslo. Další zhruba čtyři procenta jsou závislostí ohrožena. Největší riziko padá na skupinu mládeže ve věku mezi dvanácti až patnácti lety. Neexistuje přesný údaj, podle něhož by se dalo usoudit, kolik procent populace mládeže je závislých na internetu, protože výsledky studií jsou příliš různorodé. Rozhodně se však nejedná o jev, jenž by se dal odložit někam stranou zájmu. Výsledným efektem závislosti na internetu totiž mohou být problémy s učením sociálních dovedností, které mladiství potřebují, aby se mohli zapojit do běžného života.

Pokud hovoříme o závislosti na internetu, pak jde o psychologickou závislost, která postiženou osobu nelikviduje tolik, jako třeba drogy. Ve většině případů nemívá závislost na internetu osudové následky. Nejzásadnějším projevem bývá poměrně velký počet hodin trávených na počítači a u internetu. Je nutné ale odlišovat závislost od určitého období v životě člověka. Může se totiž stát, že mladý člověk tráví půl roku velmi dlouhou dobu u internetu, ale poté se opět vrátí ke svému dřívějšímu běžnému režimu. V takovém případě není potřeba mít obavy. V případě, že se závislý člověk nemůže z nějakého důvodu dostat k počítači a internetu, většinou se u něho projeví záporné emoce. Takový člověk začne být neklidný, špatně se soustředí a je nervózní. Většinou mívá větší sklon k impulzivnímu chování. Klidně se u takové osoby mohou objevit vzteklé a agresivní reakce, stejně jako pocity úzkosti, deprese nebo další psychické potíže. Všechny potíže pak zmizí ve chvíli, kdy se člověk dostane k internetu nebo počítači. Ve většině případů se ovšem lidé nestávají závislými přímo na internetu, ale spíše na používání určitých aplikací. Tyto aplikace nejčastěji tvoří sociální sítě, stránky s pornografickým obsahem nebo online hry.

Jako nejvíce ohrožení lidé se jeví introverti, plaší lidé a samotáři, kteří jen těžce navazují vztahy s ostatními lidmi či se jim vyhýbají. Tito lidé většinou mnohem lépe komunikují díky písmenům, než kdyby se měli s člověkem setkat tváří v tvář. Na internetu pak mohou žít svůj virtuální život, který vypadá často lépe, než v případě reálného života. Další kapitolu tvoří pornostránky a jejich návštěvníci. V jejich případě se nejedná jen o únik do fantazijního světa, jenž jim přináší vzrušení a rozkoš, které v životě normálně nedostanou. Sexuálním uspokojováním za pomoci internetu se tito lidé často zbavují pocitů psychické napětí. Velká část lidí navštěvujících pornografické stránky a sexuální chaty se tam chová mnohem svobodněji a uvolněněji než v normálním životě.

A jak se vlastně ze závislosti na internetu může člověk dostat? Postižení lidé by měli vyhledat odbornou pomoc, což se ve většině případů neděje. Internet se již stal skoro neodmyslitelnou součástí lidského života, a proto je nemyslitelné, že by člověk zůstal po zbytek života mimo elektronické dění. Namísto toho se doporučuje kontrolované používání internetu. Jako cíl bychom si měli v takovém případě klást přerušení používání problémových aplikací. Normální aplikace, nutné pro běžné fungování, bychom měli i nadále využívat (např. e-mail či vyhledávač). Důležitá je změna struktury dne, aby závislý člověk měl dostatek vedlejších aktivit. Nadmíra internetu by se tedy měla nahradit jinými činnostmi. Člověk by si měl vymezit dobu, jak dlouho hodlá trávit čas na internetu. Strávená doba na internetu by měla být kratší, což se může kompenzovat častějšími návštěvami u internetu. Důležité mohou být i různé externí upozornění, které zajistí, že zjistíme, jak dlouhou dobu trávíme u internetu. Jako ideální přístroj se v takovém případě jeví obyčejný budík.

Při závislosti na internetu může trpět kariéra, vztahy, zdravotní stav i finanční situace. V případě studentů se zhoršuje jejich prospěch a můžeme se setkat i se zameškanými vyučovacími hodinami, protože je vyčerpala noc strávená u počítače. U pracujících se samozřejmě nadměrný čas u počítače projeví ospalostí a únavou během dne. Vztahy se mohou zhoršovat díky závislosti, protože závislý člověk omezuje kontakt se svými reálnými přáteli. Přebytečné používání internetu může vést k zanedbávání osobní hygieny a výživy. Setkat se můžeme s vyčerpáním z nedostatku spánku, s bolestí hlavy, očí, se zhoršenou orientací v čase či bolestí zad a ramen. Co se financí týká, pak zde se v nejčastějších případech jedná o ztráty kvůli nutných inovacím softwaru či hardwaru. Dále se můžeme setkat s placenými stránkami, kterým závislý člověk prostě nemůže za žádných okolností odolat.

Se závislostí na informačních technologiích se v rámci odborné literatury můžeme setkávat už překvapivě dlouho. Už od konce osmdesátých let dvacátého století se najde sledování závislosti na počítači u dobrovolníků z Velké Británie, kteří se do výzkumného programu sami přihlásili. Závislost na internetu se pak zkoumá od poloviny devadesátých let.

sponzorovane odkazy