Brnění rukou jako projev cukrovky

Postižení očí nebo ledvin jsou jedněmi z nejčastějších komplikací cukrovky. I když se mu zpravidla neposkytuje taková pozornost, jako právě jim, neméně závažnou komplikací může být také poškození nervů, jemuž…

Příznaky zánětu šlach

Záněty šlach jako takové se typicky objevují v situacích, kdy jsou svaly či celé jejich skupiny vystavovány výrazně náročnějším fyzickým aktivitám, než je tělu přirozené. Nejde však jen o otázku…

Prevence zánětů šlach

Obecně je možné říci, že záněty šlach jako takové jsou přirozenou reakcí našeho těla na dlouhodobější stav, kdy je postižené místo vystaveno zátěži, která dané oblasti znemožňuje fungování v rovnovážném…

Tenisový loket

Podle dostupných statistik se tenisový loket týká v průměru tří procent obyvatel České republiky. Již samotné toto číslo tak naznačuje, že doby, kdy toto onemocnění bylo skutečně možné považovat za…

Jak léčit zánět šlach

Při pohledu na v současnosti stále se rozšiřující rejstřík dostupných možností léčby zánětu šlach člověk snadno podlehne dojmu, že prakticky není možné se v takto pestré nabídce rychle zorientovat. Množství…

Druhy zánětů šlach

Tenisový loket či jednoduše zánět šlach. V naprosté většině situací i na stránkách velké části diskusních fór, které se tomuto onemocnění věnovaly a věnují si obvykle vystačíme s těmito dvěma…

Příznaky únavového syndromu

Od chvíle, kdy se pacienti trpící tímto onemocněním začali stabilně objevovat v čekárnách lékařů bylo možné se setkat s dlouhou řadou nejrůznějších seznamů příznaků, jimiž se chronický únavový syndrom měl…

Příčiny únavového syndromu

V průběhu osmdesátých let byl chronický únavový syndrom nejčastěji označován coby pomyslná nezbytná daň za rychlé životní tempo, kde recept na nepříjemné důsledky hektického pracovního nasazení spočíval v neméně intenzivním…

Co je únavový syndrom

I když se s chronickým únavovým syndromem v českých médiích pravidelněji setkáváme teprve v průběhu posledních pár let, není úplně vhodné jej brát za onemocnění, jehož šíření jde ruku v…

Mýty a omyly ohledně únavového syndromu

Asi jen málokoho z nás překvapí, že právě problém chronického únavového syndromu je doménou mnoha nepodložených spekulací a více či méně věrohodných polopravd. Důvody jsou zde poměrně předvídatelné. Mnohdy má…