Příčiny Tourettova syndromu

Touretteův syndrom, ačkoliv jím jen na území České republiky trpí na sto tisíc lidí, je mezi širokou veřejností stále v zásadě neznámým pojmem. Nejinak je potom tomu samozřejmě i se…

Léčba Tourettova syndromu

Touretteův syndrom se bohužel i dnes řadí mezi chronická onemocnění, která ani za pomoci moderní medicíny není možné úplně vyléčit. Postiženým a jejich okolí tak nezbývá nic jiného, než pokusit…

Tourettův syndrom a děti

Touretteův syndrom je onemocnění, jehož příznaky je možné pozorovat již od útlého dětství. Zároveň je všeobecně známo, že právě u dětí trpících Touretteovým syndromem bývá velice často diagnostikováno množství dalších…

Tourettův syndrom – tiky

Jedním z nejcharakterističtějších projevů Touretteova syndromu jsou tiky. Mimo přidružených poruch, jimž se podrobněji věnujeme v samostatném textu, právě ony vzbuzují jak u samotných nemocných, tak především v řadách jejich…

Jídlem proti zánětu močového měchýře

Jednou z hlavních zásad úspěšného boje proti zánětům močového měchýře je pečlivé dodržování pitného režimu. Často se proto doporučuje každou hodinu sáhnout po sklenici s vodou. Pravidelné pití totiž logicky…

Prevence zánětu močového měchýře

Už pohled na čísla popisující rozšíření zánětu močového měchýře naznačuje, že žádný soupis preventivních opatření není možné brát za dokonalý návod, kterak se tomuto obtěžujícímu onemocnění bezezbytku vyhnout. Zároveň však…

Léčba zánětu močového měchýře

Pokud se u vás zánět močového měchýře projevuje pouze skrze relativně nenápadné příznaky, a nepozorujete tak v moči krev či její stopy, nutkání k močení není až tak časté a…

Zánět močového měchýře u žen

Podle dostupných statistik dnes zánět močového měchýře alespoň jednou za život potká každou druhou ženu. Každá pátá přitom tímto onemocněním trpí opakovaně. Stejně tak bylo doloženo, že v případě žen…

Vyšetření při Crohnově chorobě

V poměrně malé míře Crohnova nemoc nabývá podoby akutního případu, kdy si nečekaná břišní příhoda nežádá nic jiného než okamžitý převoz do nemocnice. Tehdy je oblast břicha mimořádně citlivá byť…

Crohnova nemoc – příznaky a průvodní jevy

Jednoznačnou komplikací je v případě Crohnovy nemoci nepříjemná skutečnost, že vývoj nemoci je u každého pacienta značně proměnlivý. Může a nemusí tak přijít z čistého nebe, stejně tak se ale…