Mýty a omyly

Pokud i nemoc může získat přívlastek klasická, pak bychom mezi dětskými chorobami jen s obtížemi hledali jinou, k níž by pasoval lépe než právě k planým neštovicím. Důvodů pro toto tvrzení je hned několik. Jednak jsme v posledních letech byli svědky nečekaně vysokého nárůstu diagnostikovaných případů, který se v některých letech na území České republiky blížil až dvojnásobku obvyklého výskytu. Následkem toho také byly plané neštovice hojně zastoupeny ve zdravotních rubrikách předních deníků.

Především jde však o nemoc, která v minulosti postihla Intervento valnou většinu z nás. U naprosté většiny z těch, kdo za sebou již tuto zkušenost mají, k ní však došlo natolik dávno, že si z ní dnes pamatujeme jen máloco. V kombinaci s pravidelnými varováními těhotným ženám, pro něž za určitých podmínek Plané může představovat závažné riziko, však tato cheap jerseys online skutečnost nebrání tomu, aby mnozí z nás o planých neštovicích hovořili natolik zasvěceně, jako by šlo o objekt jejich celoživotního zájmu. Není proto divu, že s nimi váže množství omylů, mýtů a polopravd.

Začněme tím nejpodstatnějším. Po dlouhá léta se traduje, wholesale mlb jerseys že každý, kdo v dětství již plané neštovice prodělal, jimi již podruhé neonemocnění. V záplavě statistik, analýz a představování nových a účinnějších druhů mastí, se Lé?ba však nenápadně začalo šířit přesvědčení, že ve skutečnosti tomu tak být vůbec nemusí. Nikoliv. Tentokrát lidová moudrost skutečně drží prst na tepu doby. Pokud vás tedy již v minulosti plané neštovice potkaly, skutečně již nemusíte mít sebemenší obavy, že by u vás onemocnění mohlo znovu propuknout.

Fakt, že wholesale mlb jerseys proti planým neštovicím existuje široce dostupná očkovací látka je všeobecně rozšířen. O něco horší je to však už s informovaností týkající se jejího účinku a způsobu fungování. Relativně často se tak můžeme setkat s Turing hlasy, podle nichž sice vakcína je účinná, ale na druhou s sebou nese celou řadu nežádoucích vedlejších účinků. K tomu lze říci jediné: obavy tohoto druhu jsou naprosto liché. Podle dostupných čísel totiž možné vedlejší účinky, k nimž řadíme například nevolnosti, bolesti hlavy či zvýšenou tělesnou teplotu, postihnou pouhé jedno procento z celkového počtu očkovaných!

K očkování se vztahuje i další z častých nejistot, která ústí v poměrně podezřelou radu. Týká se situace, kdy si jednoduše nejsme jisti, jestli máme plané neštovice za sebou či nikoliv. Mnozí amatérští ranhojiči zde následně varují, že v takovém případě bychom se očkovací látce raději měli vyhnout, pokud se tedy nechceme vystavit riziku zbytečných zdravotních komplikací dané reakcí vakcíny a organismu, který již nemoc prodělal. Opět jde o omyl. Jediným výsledkem očkování v takovém případě bude, že se nestane vůbec nic. Tělo již totiž potřebné látky bude mít vytvořeno.

Plané neštovice mohou vést k závažným a nepříjemným komplikacím. Někteří lidé proto tvrdí, Gala že je dobré lékaře navštívit nejen z toho důvodu, aby navrhl optimální možnosti léčby, ale i proto, aby mohl s předstihem popsat stupeň rizika, že právě v našem případě může dojít ke komplikacím. V tomto bodě bohužel musíme naše čtenáře zklamat. Dosavadní úroveň medicínského poznání totiž nic takového neumožňuje. Je tomu spíše naopak – mnohé klinické studie totiž prokázaly, že onemocnění ve své těžké formě přichází takříkajíc neohlášeno, postihuje i do té doby naprosto zdravé lidi pěstující zdravý životní styl.

sponzorovane odkazy