Rakovina prsu

Rakovina prsu je dnes daleko nejrozšířenější formou rakoviny, která dnes postihuje české ženy.  Podle dostupných šetření nejenže rok co rok této nemoci podlehne zhruba půldruhého tisíce žen,  ale každou hodinu se navíc na území ČR objeví další případ tohoto zhoubného onemocnění. I když se z dlouhodobého pohledu vyhlídky týkající její léčby postupně zlepšují, stále jde o mimořádně  závažnou chorobu. Česko v tomto směru navíc nepředstavuje žádnou výjimku – podle lékařů sledujících vývoj v zahraničí je nárůst výskytu rakoviny prsu charakteristický pro všechny vyspělé země, v nichž došlo k rychlému nárůstu průměrné délky života, ale i k celkovému rozšíření hektického životního stylu.

Podstatou tohoto onemocnění je tvorba nádoru z abnormálních rakovinných buněk. K tomu dochází v situaci, kdy tyto buňky přestanou podléhat tělesné kontrole, a kdy tak přichází o svou původní funkci. Rakovina prsou může zprostředkovaně postihovat i jiné části těla – nádor objevivší se v prsou často proniká především do přilehlých lymfatických uzlin, přičemž často následují jeho metastáze i kdekoliv jinde.

Pokud jde o typické příznaky tohoto onemocnění, v prvé řadě jedním z nich bývá drobná bulka, která se objevuje nejčastěji přímo v prsu nebo jeho bezprostředním okolí, případně také v podpaží.  Důležitá je zde zejména skutečnost, že velikost této bulky – nejčastěji svými rozměry připomínající  hrášek –  nepodléhá změnám souvisejícím s cyklem menstruace.

Kromě toho propuknutí rakoviny prsu obvykle signalizují také změny vzhledu samotných prsou . Mohou se proměňovat jak přímo jeho rozměry či charakter jeho kůže (šupinatá případně  svraštělá, s dolíčky apod.), tak i zabarvení, kdy se pokožka na prsou nebo přímo bradavka neobvykle zčervená. Častým jevem je také vytékání tekutiny z bradavky, kterážto může být jak bezbarvá, tak i s příměsí krevních částic. Důvodem k obavám kromě toho může být také situace, kdy se na prsu změní vzhled některé jeho části, která tak na první pohled vypadá odlišně od ostatních míst.

Přestože je rakovina prsou poměrně dlouhou dobu předmětem intenzivního medicínského bádání prakticky po celém světě, nemůžeme dosud jednoznačně hovořit o jejich příčinách. Podařilo se však určit některá vodítka, která naznačují, které skupiny žen jsou tímto onemocnění ohroženy více než jiné.

Můžeme tak obecně říci, že nebezpečí propuknutí rakoviny prsou se významně zvyšuje spolu s rostoucím věkem a případným výskytem této choroby u některé z blízkých příbuzných. Riziko je samozřejmě vyšší i tam, kde se mezi příbuznými objevují i jiné formy rakoviny.

Kromě některých genetických mutací k těmto faktorům dále přistupují i skutečnosti týkající se případného rodičovství – u žen, které porodily první dítě až po třicítce tak pozorujeme vyšší pravděpodobnost vzniku nádoru, stejně jako u žen, které naopak děti nemají žádné. Rakovina prsou se dále ve vyšší míře objevuje u žen, u nichž se objevuje menstruace před dvanáctým  rokem, resp. i po překročení hranice 55 let.

Mimo prodělaného ozařování prsou lékaři varují také před nepříliš zdravým životním stylem – rizikovými se totiž ukazují být také například přílišná konzumace alkoholu, stejně jako samozřejmě obezita, zejména ve formě nadměrné tvorby tukových polštářů v oblasti pasu.

V případě, kdy se lékařům skutečně podaří u pacientky zaznamenat podezřelé příznaky, které odkazují právě k rakovině prsou, nastupuje série vyšetření podezřelé bulky za pomoci tzv. mamografu a ultrazvuku.   Zároveň s tím obvykle dojde k odběru části tkáně podezřelého tělíska, které je podrobeno průzkum struktury jeho tkáně.

Je-li potvrzena přítomnost nádoru, bývá následně odstraněn a celá oblast je poté ozářena. Nedílnou součástí léčby rakoviny prsou je pochopitelně také hormonální terapie a chemoterapie, kterými se lékaři snaží zabránit případnému dalšímu šíření nádorových buněk.

Co se týče doporučovaných způsobů prevence proti tomuto závažnému onemocnění, žena dnes obvykle bohužel příliš nezmůže: kromě dodržování pravidel zdravého životního stylu jsou doporučované také pravidelné preventivní prohlídky.

sponzorovane odkazy