Příčiny roztroušené sklerózy

Komplikovaný charakter tohoto onemocnění se neodráží jen v problémech s jednoznačným pojmenováním jeho příčin, ale nakonec i v oblasti popisu příznaků. Roztroušená skleróza totiž může probíhat značně proměnlivým způsobem. Zatímco některým pacientům tak její přítomnost přináší pouze drobné zdravotní obtíže, které nepředstavují výraznější zásah do dosavadního způsobu života, u jiných nemocných je jejím výsledkem například nutnost dlouhodobého upoutání na lůžko. Celá situace je navíc složitější také o to, že v počátcích nemoci se její příznaky často podobají jiným zdravotním problémům, a není tak úplně snadné odhalit, že jde právě o roztroušenou sklerózu.

Za jedny z nejobvyklejších příznaků roztroušené sklerózy můžeme považovat zejména změny citlivosti končetin a povrchu těla. Typicky tak jde například o mravenčení horních i dolních končetin, ale stejně tak je běžný rovněž stav, kdy kdy při tělesném kontaktu máme pocit škrabání či kousání. Tyto jevy také mohou doprovázet problémy s volným prováděním pohybů či jejich vzájemnou koordinací.

Velice často se roztroušená skleróza projevuje také změnami a poruchami zraku, které nelze ovlivnit vůlí, ať už jde o důsledek zánětu očního nervu či nikoliv – příkladem je zde tzv. nystagmus, kterým označujeme takové vidění, kdy náš pohled kmitá podobně jako když ve velké rychlosti sledujeme řadu těsně za sebou stojících předmětů. Bežné je také dvojité vidění.

Spolu s problémy se zrakem někdy dochází i ke změnám v řeči. Nemocný nehovoří plynule, či se mu nedaří správně a čistě vyslovovat.

Chorobou může být ovlivněn i úsudek. Pacient trpí logického uvažování či paměti. Má pocit dlouhodobé nadměrné únavy. V některých případech se objevují záchvaty epilepsie , nebo lhermittův příznak. Tak současná medicína označuje jev, během nějž se postiženému zdá, jakoby mu spolu s předklonem hlavy do oblasti páteře někdo pouštěl elektřinu.

U popsaných příznaků není určující délka období, kdy k nim dochází. Může jít o vleklé obtíže trvající v řádu měsíců, ale stejně tak pouze o krátkodobější problémy, které člověka sužují jen několik málo týdnů.

Rovněž je třeba zdůraznit, že příznaky roztroušené sklerózy jako takové jsou v zásadě trojího druhu.  Jako tzv. primární příznaky přitom označujeme projevy vlastního poškození centrálního nervového soustavu. Zároveň platí, že tuto kategorii dnes dokážeme poměrně účinně zvládat, a to jak samotným podáváním cíleně působících léků, tak i například vhodně zvolenou rehabilitací.

O něco složitější je to pak s příznaky sekundárními, jež představují konkrétní výsledky poškození nervové tkáně a primárních příznaků obecně. Zmíněné změny v kooordinaci pohybů tak zprostředkovaně vedou k silné a především nepřirozené zátěži svalů a celých svalových skupin.  Tot následně výrazně zvyšuje riziko jejich ochabnutí, následkem paralýzy se mohou objevovat proleženiny, změny vyvolávající poruchy fungování močového měchýře se mohou odrazit v podobě zánětů močových cest a podobně.

Takový stav samozřejmě nemůže zůstat bez vlivu na pacientův životní styl. Terciární příznaky roztroušené sklerózy pak jsou právě z tohoto ranku. Proto sem řadíme problémy spojené s dostatečným pracovním výkonem či fungováním mezi více lidmi, a především deprese. Podle slov lékařů však tolik rozšířený rozvoj deprese není jen výsledkem tlaků okolí a vlastních zdravotních komplikací, ale i dosud nepopsaného mechanismu, jímž jej vyvolávají samy vnitřní pochody organismu postiženého roztroušenou sklerózou.

sponzorovane odkazy