Příznaky únavového syndromu

Od chvíle, kdy se pacienti trpící tímto onemocněním začali stabilně objevovat v čekárnách lékařů bylo možné se setkat s dlouhou řadou nejrůznějších seznamů příznaků, jimiž se chronický únavový syndrom měl projevovat. V současné době je však i na území České republiky již od konce osmdesátých let všeobecně používán soubor tzv. Holmesových kritérií, podle nichž je možné příznaky únavového syndromu rozdělit do tří hlavních skupin, jimiž jsou tzv. velká, nebo chceme-li hlavní kritéria, resp. malá, symptomová, kritéria, a konečně tzv. fyzikální kritéria, jejichž přítomnost a intenzitu lze jednoznačně potvrdit klinickým vyšetřením.

Pokud jde o první z nich, najdeme v ní dva hlavní příznaky, kdy jedním z nich je nepříliš překvapivě dlouhodobá únava či pocity snadné vyčerpatelnosti. Tyto se přitom objevují aniž by jim  předcházely jakékoliv jiné zdravotní obtíže, které by tento stav mohly vysvětlovat. Důležité je zde rovněž to, že pocity únavy a vyčerpání v případě chronického únavového syndromu neodeznívají ani po dostatečném odpočinku, který by za obvyklých okolností postačoval k obnově sil. Pokud se vám navíc zdá, že již nezvládnete udělat ani polovinu toho, co dříve, a navíc takový stav trvá po dobu alespoň šesti měsíců, je velice pravděpodobné, že se skutečně bude jednat o chronický únavový syndrom.

Druhým ze zmíněných velkých, hlavních kritérií je potom jednoznačné vyloučení ostatních potenciálních příčin této paralyzující únavy ze strany kvalifikovaných lékařů. Sem spadají desítky rozličných onemocnění od nádorů, či lokalizovaných infekcí, přes alergie, problémy s autoimunitou, chronické bakteriální nemoci, endokrinní nemoci až po systémové mykózy či či problémy psychiatrického rázu.

Zmíněných malých symptomových kritérií potom existuje celkem jedenáct. Řadíme sem: 

 • zvýšené teploty či zimnice
 • bolesti v krku
 • bolesti a zvýšenou citlivost krčních stejně jako podpažních uzlin
 • jinak nevysvětlitelnou generalizovanou slabost ve svalech
 • bolest svalů – tzv. myalgie
 • nepřirozenou celkovou únavu trvající přinejmenším 24 hodin, která přichází po do té doby běžné zvládaných aktivitách
 • bolesti hlavy, které jsou odlišného rázu než případné předchozí způsobené jinými vlivy
 • bolesti kloubů, jež nedoprovází otoky ani záněty – tzv. stěhovavé artralgie
 • neuropsychické obtíže, jako jsou zmatenost, zapomínání, podráždění, deprese, neschopnost koncentrace
 • poruchy spánku
 • popsané obtíže se objevují v řádu dní či dokonce hodin

Jako zmíněná fyzikální kritéria dále označujeme zvýšenou teplotu, vleklý zánět hrtanu – chronickou faryngitidu, a konečně  zvětšení objemu  lymfatických uzlin spojené s jejich výraznou citlivostí, kteréžto se objevují v oblasti kývačů hlavy,  případně v podpaží. A to v případě, kdy se objeví alespoň dvakrát v průběhu jednoho měsíce.

Velice důležité je zde však zdůraznit, že aby bylo možné jednoznačně určit diagnózu chronického únavového syndromu, musí se zároveň vyskytnout jak obě velká kritéria, tak rovněž přinejmenším šest z popsaných kritérií malých, a konečně také aspoň dvě fyzikální.

Je pochopitelné, že všechny popsané příznaky si není v případě zdravotních problémů jednoduché dát rychle dohromady. Proto bychom zde ještě měli dodat, že propuknutí chronického únavového syndromu se velice často ohlašuje celkovým vyčerpáním organismu, které v postiženém vzbuzuje pocit blížícího se kolapsu. A to tehdy, jsou-li podobné stavy naprosto nepřiměřené vynaložené námaze, a navíc se silně zhoršují bezprostředně po jakékoliv fyzicky namáhavější aktivitě.

sponzorovane odkazy