Časté mýty a omyly o vředech

Nezbývá než skončit na operačním stole. Dokud vás netrápí silné bolesti,není důvod k panice. Nepijte tolik té kávy,vypěstujete si vředy. Tak vypadají některé nejčastější rady, s nimiž během hovoru o žaludečních vředech můžeme setkat. A to i přes to, že se ve skutečnosti úplně nezakládají na pravdě.

Ještě před relativně nedávnou dobou se žaludeční vředy léčily za pomoci nepříliš účinných léků, které navíc doplňovaly podobně nedostatečné metody jejich diagnostiky. Výsledky této kombinace vedly k jednoduchým důsledkům. Pokud onemocnění postoupilo do takové fáze, že došlo ke krvácení či jejich prasknutí, bylo nutné okamžitě provést chirurgický zákrok. Z těchto dob také pochází i dnes hojně zastávané přesvědčení, že jedinou skutečnou naději v boji s žaludečními vředy představuje právě bezprostřední lékařský zákrok. V současnosti je tomu ale spíše naopak.

Ačkoliv ani dnes není možné vyloučit, že v případě opravdu závažných komplikací bude nutné podstoupit operaci, u většiny nemocných tomu tak již nebývá. Jednak je možné se i s rozvinutou nemocí  vypořádat pouze za pomoci moderních léčiv, ale podobným způsobem postoupily také způsoby zvládání obávaných komplikací. Pokud tak dojde i ke krvácení, lze jej zastavit prostřednictvím endoskopie, případně jiných postupů, které nepředpokládají zákrok chirurga.

S rychlým rozvojem endoskopie je spojen také z dalších předsudků, které se týkají tohoto onemocnění. Mnozí z těch, kdo již dříve sami prodělali žaludeční vředy často hovoří o tom, že přítomnost vředu je jednoznačně spojena se silnými pocity bolesti, a nevyhnutelně tak jde o jejich průvodní jev. Jinými slovy, kdo nepociťuje bolest v nadbřišku, toho se toto onemocnění netýká.  Lékaři však oproti tomu zdůrazňují, že právě účinné formy endoskopie, jež se v rámci diagnostiky tohoto onemocnění užívají, umožnily, aby došlo k nalezení žaludečních vředů i u osob, které dosud žádné nepříjemné příznaky na svém těle nepozorují. Žaludeční vředy tak můžeme mít, aniž bychom o nich vůbec věděli. Pokud se potom tímto způsobem přítomnost vředů podaří určit dříve, než začnou způsobovat bolest či tlačit na jiné orgány, je samozřejmě ještě o něco vyšší pravděpodobnost, že se jejich léčba bude odehrávat ve velice poklidném duchu.

Evergreenem v oblasti mytických popisů vzniku a postupu žaludečních vředů je pod dlouhá desetiletí také tvrzení, podle nějž je jednou z hlavních příčin tohoto onemocnění pití kávy, a to nejčastěji nejenom v nadměrných objemech, ale především také na lačný žaludek. Zde je situace o něco komplikovanější. Černá káva – ale nikoliv pouze ona, podobně je tomu i s alkoholem či dráždivou stravou – totiž skutečně v tomto směru představuje relativně závažné ohrožení. V žádném případě však není možné o ní hovořit jako o bezprostřední příčině těchto problémů. Vždy totiž dokáže pouze prohloubit již vzniklé potíže dané narušením rovnováhy v našem žaludku. Což samozřejmě ani v nejmenším neznamená, že bychom se litrů kávy neměli vystříhat. Určitě z hlediska možných rizik dalšího zhoršení prognóz představuje nebezpečí, které bychom neměli podceňovat.

Z podobného ranku je rovněž mezi laiky často tradovaná skutečnost, že žaludeční vředy, jak naznačuje již jejich pojmenování, mohou být přítomné pouze v žaludku. Je pravdou, že ve většině případů tomu tak bývá. Stejně tak však ale platí také to, že prostor jejich výskytu je dán působením žaludeční kyseliny. Což znamená, že vředy se mohou objevit a také se objevují prakticky kdekoliv, kde tato kyselina v lidském těle působí. Konkrétně tak kromě dvanáctníku může jít i o některé další části tenkého střeva, které jsou propojeny s žaludkem. Jednoduše řečeno kdekoliv může dojít ke kontaktu sliznic s žaludeční kyselinu, tam lze také očekávat výskyt vředů.

sponzorovane odkazy