Jak se účinně bránit zánětu ledvin

U většiny závažných nemocí můžeme o zaručeně účinných formách prevence hovořit jen s obtížemi. Ani záněty ledvin v tomto směru nejsou žádnou výjimkou. I přesto však můžeme skutečné riziko podstatně snížit, a to aniž by zároveň bylo třeba přistupovat k radikálnějším zásahům do dosavadní podoby našeho životního stylu. Navíc ve většině případů platí, že jednou prodělaný zánět ledvin nevede k přímému zhoršení funkce ledvin, které by bylo trvalejšího rázu. V případě, že k němu vůbec dojde tak jde nejčastěji o omezení dočasného charakteru. Což ale samozřejmě neplatí tehdy, jsou-li naše ledviny postiženy již jinou nemocí, či jsme jejich záněty v minulosti prodělali opakovaně. Sázka na prevenci se tak vyplatí vždy. Stačí jen připomenout, že pouze v naší zemi má nemocné ledviny zhruba každý desátý!

Jak jsme si naznačili, hlavní zásady fungující prevence zánětů ledvin s sebou nenesou potřebu jakýchkoliv radikálních změn. První z nich je navíc vpravdě prozaického rázu: především je třeba, abychom dostatečně a v pravidelných intervalech pili. Jedině tak si totiž můžeme pojistit pravidelné močení, které je nezbytným předpokladem průběžného pročišťování našich močových cest, bez nějž jakákoliv prevence zánětů ledvin není myslitelná.

K tématu pravidelných zastávek na toaletě ještě dodejme, že z důvodu odlišné fyziognomie mužského a ženského těla je tento bod zvláště důležitý především právě pro zástupkyně něžného pohlaví. Lékaři zde zdůrazňují zejména to, aby ženy pokud možno nezapomínaly na močení bezprostředně po pohlavním styku, který jako takový totiž patří z hlediska možné infekce k relativně rizikovějším aktivitám.

Snad ani nemusíme dodávat, že naprostou samozřejmostí by u obou pohlaví měla být pečlivá a zejména pravidelná intimní hygiena.

Za další neméně důležitou součást prevence zánětu ledvin bychom měli považovat důraz kladený na pokud možno co nejvyváženější jídelníček,  a to zejména se zřetelem na příjem vitamínů ze zeleniny i ovoce v dostatečném množství. Hlavním cílem tohoto snažení by pak mělo být komplexní posílení imunitního systému našeho organismu. Z toho důvodu bychom také měli dbát na to, abychom byli schopni si pravidelně vyšetřit čas, který budeme věnovat některé fyzické aktivitě, ale stejně tak i nezbytnému odpočinku. Pravidelnost ve spaní by pochopitelně měla být naprostou  samozřejmostí.

Přestože medicína již dávno vyvrátila zaručenou poučku, podle níž je zánět ledvin přímým důsledkem tzv. chození s holými zády, je třeba také připomenout, že bychom se je skutečně měli snažit udržovat v teple. Sám o sobě chlad zánět ledvin vyvolat nemůže, ale propukající obtíže dokáže účinně znásobit. Proto neseďme na studené zemi ani schodech, a snažme se co nejdříve zbavit i prochladnutí, jež se zdá být naprosto nevinným.

Na samotný závěr bychom pak určitě neměli zapomenout na jednu z nejosvědčenějších substancí, jejíž zaručený účinek ani dnes (či možná naopak spíše právě dnes) nepřestává udivovat její jednoduchostí. Ano, jde o brusinkový džus, jehož protizánětlivé účinky byly v minulosti potvrzeny množstvím seriózních studií. Jde o široce užitečný prostředek, jemuž by se měli vyhýbat pouze lidé užívající léky snižující srážlivost krve na bázi warfarinu.

sponzorovane odkazy