Zánět ledvin v těhotenství

Záněty ledvin tradičně častěji postihují muže než ženy. Jde o prostý důsledek stavby jejich močových cest, která výrazně usnadňuje šíření infekce do dalších částí těla. Spolu s tím ale také platí, že riziko propuknutí zánětu je dále zvláště aktuální pro ženy těhotné. Na vině je zde především to, že očekávaný potomek ženě může pouhou svou přítomností způsobovat zvýšený tlak na oblast kolem močového měchýře. Výsledkem pak je problematičtější odchod moči, který je důležitým rizikovým faktorem propuknutí právě zánětu ledvin. Nejde však o jediný zádrhel. Riziko se totiž může mnohdy výrazně lišit také v závislosti na dalších charakteristikách těhotné.

Množství přítomných mikroorganismů, stejně jako intenzita hrozících zdravotních problémů se totiž v případě zánětu ledvin v těhotenství liší podle mimo jiné podle toho, zda se u postižené osoby jedná o prvorodičku, či zda naopak již nejde o její první porod. Podobně svou roli mže sehrát také věk rodičky: o vyšším riziku tak zpravidla – samozřejmě jen orientačně – hovoříme například v případech, kdy žena již překročila hranici pětatřiceti let.

Větší péči v tomto směru obvykle lékaři věnují také ženám, jež čekají dítě, a zároveň již v minulosti alespoň jednou samy prodělaly onemocnění močových cest. Dojde-li navíc k těmto problémům během počátečních fází těhotenství, je samozřejmě naprosto nezbytné, aby k zahájení léčby došlo bez sebemenšího odkladu. Těsná souvislost infekce močových cest a pozdějšího zánětu ledvin totiž v minulosti byla bezpečně prokázána již mnohokrát.

Velice často se totiž dnes můžeme setkat s případy, kdy právě infekce močových cest vede k následnému propuknutí tzv. zánětu ledvinné pánvičky, přičemž celá situace je o to složitější, že  až u padesáti procent zaznamenaných případů se tento druh zánětu může odehrávat bez přítomnosti pozorovatelných příznaků.

Z hlediska samotného „klasického“ zánětu ledvin se u těhotných žen zpravidla setkáváme s jeho chronickou variantou, zatímco akutní formy spojené s rychlým průběhem a intenzivními příznaky  se objevují jen skutečně velice zřídka.

Abychom však uklidnili naše čtenářky i čtenáře, měli bychom zde zároveň dodat, že často jde  o zánět s velice slušnými vyhlídkami do budoucna. To však platí pouze v případě, že jeho jediným příznakem je přítomnost bílkoviny  v moči. Pokud však tento symptom doprovází také zvýšení krevní tlaku, může být celá situace o poznání dramatičtější.

Pokud se totiž zánět objeví v období předcházejícím 28. týdnu těhotenství, existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že dojde odumření plodu v děloze – toto se totiž týká v průměru pětadvaceti procent případů! Navíc i pokud nedojde k úmrtí, lze očekávat přinejmenším předčasný porod. Kromě toho až u tří čtvrtin nemocných chronickou formou zánětu ledvin pozorujeme problémy jak se samotnou činností ledvin, tak také nepříjemné projevy typu zvracení či  urputných křečí.

O skutečném rozsahu celého rizika prodělání zánětu ledvin v průběhu těhotenství pak zřejmě vůbec nejlépe vypovídá situace žen, jež trpí zhoršenou funkcí ledvin již v počátcích těhotenství. Zde jsou totiž další vyhlídky v případě rozpuku zánětu ledvin značně pesimistické, a obvykle proto nezbývá než přikročit k umělému přerušení těhotenství!

sponzorovane odkazy