Příčiny brnění rukou

Ranní brnění, které díky úporné bolesti mnohdy znemožňuje vůbec pořádně dovřít ruku. Nepříliš výrazné mravenčení, které člověka doprovází prakticky po celý den. Nutnost zdlouhavého protahování prstů, aby nepříjemná bolest alespoň trochu povolila. Brnění rukou může nabývat množství odlišných podob. Podobně pestrá je i paleta jeho nejčastějších příčin. Zatímco v některých případech jde jednoduše o výsledek nočního přeležení, jindy tyto příznaky mohou indikovat daleko závažnější zdravotní problém.

V prvé řadě se s brněním rukou setkáváme právě jako s výsledkem tohoto druhu obtíží. Brnění zde přichází spolu s dlouhodobějším tlakem na nervy v oblasti zápěstí, kterému se – vzhledem k tomu, že jde o vůbec nejčastější příčinu – podrobněji věnujeme na jiném místě tohoto webu.

Druhou, sice méně rozšířenou, nicméně i v české populaci stále velice silně zastoupenou možností potom je, že brnění rukou u daného člověka je součástí dlouhodobého boje organismu s přítomností cukrovky. Často přitom nakonec není příliš podstatné, zda je cukrovka léčena v souladu se všemi doporučeními a pacient se také snaží pečlivě dodržovat životní styl, který má pozitivní vliv na jeho aktuální zdravotní stav. Celá věc zde totiž souvisí s jednoduchým faktem, že onemocnění diabetem má značně devastující vliv na velké množství nervů přítomných v našem těle. Celý mechanismus těchto nežádoucích změn je v podstatě založen na tom, že zásobování jednotlivých nervů je v případě nervů podmíněno správnou funkcí drobných zásobních cévek, které se však spolu s rozvojem onemocnění postupně uzavírají a ničí. Což také nakonec vede i k poškození samotných nervů. Výsledkem jsou nejen problémy s vnímáním prostřednictvím hmatu, ale i bolest a v neposlední řadě právě brnění rukou. Odborně hovoříme o tzv. diabetické neuropatii.

S příchodem brnění rukou se však stejně tak můžeme setkat i tehdy, pokud u nás právě dochází k rozvoji některého nádorového onemocnění. Pak jde o jeden z tzv. paraneoplastických   příznaků,  což je označení, které i přes svojí krkolomnost označuje v zásadě jednoduchou věc – příznaky doprovázející přítomnost nádoru.

Skutečnost, že nás ruce začínají brnět zde přitom za sebou může mít dvojici hlavních příčin: jednak můžeme mít co dělat s přirozenou obrannou reakcí našeho imunitního systému, kterou se organismus snaží bojovat s vlastním nádorovým bujením. Druhým možným vysvětlením potom je, že jde o přímý důsledek samotné činnosti nádoru. Ta s sebou totiž nese mimo jiné i tvorbu množství   metabolických zplodin a dalších látek, které toto brnění rukou dokáží vyvolávat.  Dalšími varujícími signály, že právě toto by mohl být náš případ je také nadměrné noční pocení či nečekané úbytky na váze.

Jinou možnou variantou je také to, že brnění rukou je průvodním znakem některého onemocnění našeho metabolismu či nemoci hormonálního charakteru. Z nich na tomto místě můžeme zmínit například velice častý případ poruch správné funkce štítné žlázy. Stejně tak se ale brnění rukou objevuje i tehdy, pokud je náš organismus nucen čelit selhání jater nebo ledvin.

S brněním rukou se již doslova na vlastní kůži setkalo také množství nemocných trpících roztroušenou sklerózou. Zde jde o jeden ze základních příznaků postižení nervových vláken naší centrální nervové soustavy.

sponzorovane odkazy