Category Archives: Deprese

Trápí vás deprese?

Deprese se po dlouhá desetiletí stabilně řadí mezi vůbec nejrozšířenější psychická onemocnění. Ačkoliv se dnes o depresi hovoří stále častěji, a postupně jsme si zvykli jí nazývat sebemenší psychická klopýtnutí…

Příznaky deprese

Hned v úvodu bychom rádi zdůraznili, že následující výčet hlavních a nejtypičtějších příznaků deprese je nutné brát pouze za čistě orientační pomůcku. Jak jsme si naznačili již na jiném místě,…

Jak se léčbou zbavit deprese

Hned v úvodu můžeme zodpovědně říci, že v současné době lze depresivní poruchy s úspěchem léčit. Nabízí se přitom hned několik způsobů léčby, které se vzájemně liší v intenzitě deprese,…

Příčiny deprese

Depresivní poruchy jako takové vznikají na základě spojení určité dispozice k tomuto onemocnění s určitým spouštěčem. Často přímo zděděná vloha k depresi tak v kombinaci například s dlouhodobějším vystavením stresu…

Deprese – rozšířené mýty a omyly

Vzhledem ke skutečnosti, že většina případů propuknutí depresivní poruchy zůstane nerozpoznána a díky tomu neléčena, připočteme-li k tomu i tolik charakteristický společenský tlak výrazně omezující běžné fungování nemocného, je zřejmé,…

Formy deprese

Depresivní porucha nabývá celé řady odlišných forem. Jeden z nejrozšířenějších dnes v praxi užívaných druhů jejího dělení se řídí tím, nakolik závažně je depresí omezeno běžné fungování postižené osoby, resp….

Jak probíhá deprese?

Propuknutí depresivní poruchy je v každém jednotlivém případě jedinečnou událostí vedenou  specifickým souborem příčin a situací. Budeme-li proto hovořit o „typickém“ průběhu onemocnění depresí, je dobré tento fakt mít stále…