Category Archives: Deprese

7 příznaků deprese

Cítíte se v poslední době nezvykle sklesle a nemůžete se zvednout? Nebo jste snad ztratili zájem o spoustu věcí, které vás dříve bavily? Je důležité si všímat takových příznaků, které…

Trápí vás deprese?

Deprese se po dlouhá desetiletí stabilně řadí mezi vůbec nejrozšířenější psychická onemocnění. Ačkoliv se dnes o depresi hovoří stále častěji, a postupně jsme si zvykli jí nazývat sebemenší psychická klopýtnutí…

Příznaky deprese

Hned v úvodu bychom rádi zdůraznili, že následující výčet hlavních a nejtypičtějších příznaků deprese je nutné brát pouze za čistě orientační pomůcku. Jak jsme si naznačili již na jiném místě,…

Jak se léčbou zbavit deprese

Hned v úvodu můžeme zodpovědně říci, že v současné době lze depresivní poruchy s úspěchem léčit. Nabízí se přitom hned několik způsobů léčby, které se vzájemně liší v intenzitě deprese,…

Příčiny deprese

Depresivní poruchy jako takové vznikají na základě spojení určité dispozice k tomuto onemocnění s určitým spouštěčem. Často přímo zděděná vloha k depresi tak v kombinaci například s dlouhodobějším vystavením stresu…

Deprese – rozšířené mýty a omyly

Vzhledem ke skutečnosti, že většina případů propuknutí depresivní poruchy zůstane nerozpoznána a díky tomu neléčena, připočteme-li k tomu i tolik charakteristický společenský tlak výrazně omezující běžné fungování nemocného, je zřejmé,…

Formy deprese

Depresivní porucha nabývá celé řady odlišných forem. Jeden z nejrozšířenějších dnes v praxi užívaných druhů jejího dělení se řídí tím, nakolik závažně je depresí omezeno běžné fungování postižené osoby, resp….

Jak probíhá deprese?

Propuknutí depresivní poruchy je v každém jednotlivém případě jedinečnou událostí vedenou  specifickým souborem příčin a situací. Budeme-li proto hovořit o „typickém“ průběhu onemocnění depresí, je dobré tento fakt mít stále…