7 příznaků deprese

Cítíte se v poslední době nezvykle sklesle a nemůžete se zvednout? Nebo jste snad ztratili zájem o spoustu věcí, které vás dříve bavily?

Je důležité si všímat takových příznaků, které mohou svědčit o tom, že se potýkáte s depresí, abyste mohli co nejdříve vyhledat vhodnou pomoc. Pojďme se podívat, jak poznat depresi.

Smutná nebo depresivní nálada

Nejvýraznějším příznakem deprese je výrazný pokles vaší nálady. Jinými slovy, možná se cítíte smutní a skleslí po většinu dne, téměř každý den. Ani tento smutek není pomíjivý a snadno překonatelný. Pokud pociťujete smutek, z něhož se nemůžete zcela dostat, ať se snažíte sebevíc, můžete mít depresi.

Ztráta zájmu

Ztratili jste zájem o činnosti, které vás dříve bavily? Možná normálně rádi zpíváte a tančíte, ale tyto koníčky vás už prostě moc nebaví?


Pokud se tak cítíte u mnoha různých činností a zdá se, že vás to nebaví, i když se o to snažíte, pak můžete upadat do deprese.

Potíže se soustředěním

Je pro vás v poslední době těžší se soustředit? Je pro vás obtížnější zapamatovat si detaily? Jste snad nerozhodnější než obvykle a hůře se rozhodujete? Pokud se s nimi setkáváte téměř každý den, může to být další známka toho, že trpíte klinickou depresí.

Pocity viny a beznaděje

U lidí, kteří se potýkají s depresí, je běžné, že mají pocity viny, bezcennosti, bezmoci, pesimismu a beznaděje. Pokud se často cítíte provinile, i když věci ve skutečnosti nejsou vaší vinou, nebo pokud máte pocit, že ztrácíte naději nebo jste již ztratili veškerou naději, pak můžete mít depresi.

Spánek, chuť k jídlu a bolesti

Deprese neovlivňuje jen nálady a myšlenky. Může ovlivnit i vaše tělo. Všimli jste si v poslední době změn v chuti k jídlu nebo ve spánkovém režimu? Možná jste jedli mnohem více nebo mnohem méně než dříve. Možná také spíte buď příliš mnoho, nebo příliš málo.

Možná vás trápí bolesti hlavy, těla, křeče, bolesti žaludku nebo zažívací potíže, které nechtějí zmizet. Všechny tyto změny psychologové považují za příznaky deprese.

Pocit únavy nebo neklidu

Cítíte se často vyčerpaní, jako byste neměli mnoho energie? Myslíte, mluvíte a pohybujete se pomaleji? Nebo se naopak cítíte podivně neklidní? Kroutíte často rukama nebo nejste schopni v klidu sedět? Tato změna v úrovni energie může být dalším příznakem toho, že trpíte depresí.

Sebevražedné myšlenky

Kritickým příznakem deprese jsou opakující se myšlenky na smrt. Patří sem úvahy o sebevraždě, její plánování nebo pokus o ni.  Pokud se s tím potýkáte, vyhledejte co nejdříve pomoc kvalifikovaného psychologa.

Příznaky deprese mohou způsobovat významné potíže nebo zhoršení vašeho sociálního života, práce nebo školy nebo jiných důležitých aspektů života. Příznaky se mohou lišit v závažnosti a četnosti v závislosti na jednotlivci. Můžete pociťovat většinu těchto příznaků, nebo možná jen několik, ale naléhavějších obav.

Z těchto důvodů je důležité obrátit se na odborníka, psychiatr vám včas může nasadit antidepresiva, s psychoterapeutem zase můžete včas dát svůj život znovu do pořádku. Nebojte se ani oslovit své bližní, často i oni hledají způsoby jak pomoci člověku s depresí.

sponzorovane odkazy