Category Archives: Roztroušená skleróza

Průběh nemoci při roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza může nabývat v podstatě dvou základních forem. Jednak jde o variantu, kdy k jednotlivým atakům nemoci nedochází příliš často, přičemž rozsah poškození, jakož i intenzita jednotlivých příznaků, nemusí…

Roztroušená skleróza

Uvádí se, že na území České republiky toto onemocnění postihne v průměru jednu z devíti set osob. Na první pohled se tak snadno může zdát, že jde o relativně marginální…

Příčiny roztroušené sklerózy

Komplikovaný charakter tohoto onemocnění se neodráží jen v problémech s jednoznačným pojmenováním jeho příčin, ale nakonec i v oblasti popisu příznaků. Roztroušená skleróza totiž může probíhat značně proměnlivým způsobem. Zatímco…

Příčiny roztroušené sklerózy

Roztroušenou sklerózu lze popsat jako onemocnění, které přímo zasahuje tzv. bílou hmotu centrální nervové soustavy (CNS), tedy nervové dráhy přítomné v mozku a míše. Zde se začínají objevovat ložiska zánětů…

Jak léčit roztroušenou sklerózu

Roztroušenou sklerózu  medicína dodnes vyléčit neumí. A není ani příliš pravděpodobné, že by se univerzální léčebný postup podařilo vyvinout, dokud nebude plně odhalena základní příčina tohoto onemocnění. Prostředky uplatňované v…

Jak odhalit roztroušenou sklerózu

V případě roztroušené sklerózy není jednoduché pořízení ani s možnostmi její diagnostiky. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici plně spolehlivé metody testování, které by přítomnost nemoci…