Category Archives: Bechtěrevova choroba

Rehabilitace při Bechtěrevově chorobě

Většina lékařů se dnes shodne na tom, že skutečným klíčem k úspěšné léčbě Bechtěrevovy nemoci nakonec není pojídání léků, ale spíše poctivá a promyšlená rehabilitace. Pokud se proto co nejdříve…

Průběh onemocnění Bechtěrevovou chorobou

Už samotný charakter hlavních příznaků tohoto onemocnění naznačuje, že dost dobře možné předvídat, jak bude nemoc postupovat v každém konkrétním případě. Nakonec také už proto, že postup obtíží lze do…

Příznaky Bechtěrevovy choroby

Bolesti zad. Takto se obvykle poprvé ohlašuje Bechtěrevova choroba. Vzhledem k tomu, že tímto druhem obtíží trpí či v minulosti trpělo zhruba devadesát procent našich spoluobčanů,je zřejmé, že s touto…

Léčba Bechtěrevovy choroby

V případě Bechtěrevovy nemoci je to poměrně  prosté: úplně ji vyléčit za současného stavu poznání  není možné. Nezbývá proto, než se soustředit jednak na snížení intenzity jejích nepříjemných příznaků, jakož…

Příčiny Běchtěrevovy nemoci

Přestože je Bechtěrevova choroba v podstatě stará jako lidstvo samo, archeologické nálezy přesvědčivě dokládají její výskyt již například ve starověkém Egyptě, vědci o jejích hlavních příčinách či mechanismech nemají úplně…

Bechtěrevova choroba

Bechtěrevovu chorobu řadíme zánětlivá onemocnění chronického charakteru. Týká se zejména páteře, a především pak místa, v němž se spojuje pánev s křížovou kostí. Provází ji úporné bolesti zad. V českém…