Je čaj z lapacha účinný proti rakovině?

 

Není žádnou novinkou, že v boji proti rakovině poskytuje jihoamerický čaj lapacho obrovský potenciál. První serióznější vědecké pokusy na tomto poli se odehrály již na konci devatenáctého století, kdy skupina brazilských lékařů zaznamenala první překvapivé úspěchy, když pacientům trpícím rakovinou podávali lapacho. Pozdější výzkumy skutečně potvrdily, že lapacho obsahuje přinejmenším dvojici důležitých látek, která se významným způsobem podílí na procesu léčby. V některých případech dokážou zcela zastavit růst nádorů. Výrazně prospívá i pacientům, kteří již podstupují tradiční metody léčby (zejména chemoterapii).

V šedesátých letech dvacátého století Národní institut pro léčbu rakoviny v USA provedl první pokusy extrahovat z lapacha účinné látky, jež by bylo možné využít v boji s rakovinou. Vědcům se při té příležitosti podařilo identifikovat dvě klíčové látky – lapachol a beta-lapafon, schopné pravděpodobně potlačit růst nádorů.

Jen o několik let dříve se objevily zprávy o tom, že jeden nejmenovaný lékař právě díky podávání nálevu z lapacha úspěšně zastavil nádorové bujení u několika pacientů.

Lapacho je v oblasti výzkumu léčby rakoviny dodnes stěžejní. Klinické testy lapacha jsou v současné době ve druhé fázi, cílem je další potvrzení jejich léčebných efektů, především co se týče rakoviny slinivky, krku či hlavy.

Výzkumníci z amerického Simmons Cancer Centre přišli na to, že beta-lapachon obsažený v sušené kůře lapacha může v konečném důsledku způsobovat smrt rakovinných buněk (zatímco ty zdravé nijak nepostihuje). Jak je to možné?

V našem organismu existuje důležitý enzym s „poetickým“ názvem NQO1. Ve zdravých buňkách je však přítomný pouze v minimálních objemech, případně vůbec. V rakovinných buňkách je však naopak často přítomen ve vysokých koncentracích.

Pokud je enzym NQO1 vystaven působení beta-lapachonu obsaženého v lapachu, celá rakovinná buňka zahyne, zatímco ty zdravé zůstávají naprosto nepoškozeny.

To však ještě není všechno. Beta-lapachon totiž kromě zmíněného dokáže ještě rušit schopnost buněk rakovinného bujení „opravovat“ svoji DNA. To v konečném důsledku vede k rozpadu postižených buněk.

Přinejmenším z těchto důvodů je tak užívání lapacha velkou nadějí pro všechny pacienty, kteří trpí odolnějšími formami rakoviny. Lapacho můžete užívat ve formě nálevu nebo tobolek či dalších přípravků.

Lapacho je vhodným pomocníkem rovněž při ukončení procesu chemoterapie. Kromě pověstné schopnosti čistit a detoxikovat organismus je totiž lapacho také vynikající prostředek schopný napravit chemoterapií narušený metabolismus pacienta.

sponzorovane odkazy