Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, při které dochází k poruše a úpadku jeho činnosti a následné demenci. Dochází k rozpadu nervových vláken a buněk a ke změně látkové činnosti mozku. To zapříčiňuje poruchy myšlení a paměti.

Toto onemocnění je pojmenované po německém lékaři Aloisovi Alzheimerovi, který ho počátkem 20. století poprvé popsal. Dnes touto nemocí trpí každý dvacátý člověk, který dosáhl věku 65 let. V České republice má Alzheimerovu chorobu přibližně 120 000 lidí.

Příčiny vzniku

Příčiny vzniku nejsou zatím známy. Jisté je však to, že existuje několik faktorů, které vznik této nemoci podporují. Jsou to především vysoký věk, pohlaví (ženy jsou z důvodu hormonů ohroženy více než muži), genetické dispozice, nízký stupeň dosaženého vzdělání (trénovaný a aktivně využívaný mozek je vůči této chorobě odolnější), kouření, alkohol, poranění hlavy (při kterém došlo ke ztrátě paměti na dobu delší než 15 minut), deprese, vysoký krevní tlak a cholesterol, snížená imunita, sklon k autonomním onemocněním, metabolickým poruchám nebo hormonálním poruchám nebo sklon k chronickým zánětům a infekcím.

Příznaky

Alzheimerova choroba způsobuje úbytek nervových buněk a vznik škodlivých bílkovin. Ty se ukládají v mozku v podobě vláken a poškozují nervové buňky a jejich spoje. Zároveň ubývá v mozkové tkáni látka zvaná acetylcholin, která přenáší nervové vzruchy. Následkem toho ztrácí buňky svou schopnost vzruchy přenášet. Ve stěnách cév se ukládá degenerativní protein Beta-amyloid, který způsobuje vznik zánětu.

Rozlišujeme tři stadia nemoci:

  • Lehká demence – pacient se obtížně dorozumívá, často zapomíná a své problémy před okolím popírá, špatně se orientuje v čase, bloudí, obtížně se rozhoduje, začíná upadat do deprese, má známky úzkosti a agresivity, začíná u něj probíhat změna osobnosti
  • Střední demence – u pacienta nastávají významnější změny osobnosti, neschopnost vykonávat běžné denní činnosti, potřebuje asistenci při osobní hygieně a oblékání, obtížně komunikuje, bloudí, mívá halucinace, podezírá okolí a mývá stavy zmatenosti
  • Těžká demence – pacient má poruchy příjmu potravy, nerozpoznává příbuzné osoby, ztrácí schopnost souvislé řeči a schopnost soběstačnosti, je pro něj obtížná chůze, má poruchy vylučování, velké stavy zmatenosti, tělesně a duševně začíná chátrat, hubnout, může končit až smrtí

Léčba

Alzheimerovu chorobu nelze v současné době zcela vyléčit. Přesto je důležité při prvních příznacích nemoci ihned navštívit lékaře, protože včas zahájenou léčbou je možné významně oddálit propuknutí nemoci a zmírnění příznaků.

Praktický lékař pošle po základním vyšetření pacienta na specializované pracoviště. Alzheimerovou chorobou se zabývá hned několik odborníků – neurolog, psychiatr a geriatr (specialista na onemocnění starších lidí).

Diagnostice Alzheimerovy choroby předchází podstoupení několika testů, např. test hodin (při kterém má pacient za úkol nakreslit hodiny), test kognitivních funkcí (paměti a dalších mozkových funkcí) nebo test na zvládnutí běžných denních činností. Lékař může také provést EKG, rozbor moči a krve nebo vyšetření mozku.

Léčba spočívá v užívání kognitiv. Tyto léky obnovují v mozku množství acetylcholinu, který zabezpečuje přenos nervových vzruchů. Dále mohou být nasazena neuroleptika (zmírňují agresivitu a neklid), antidepresiva, hypnotika (odstraňují poruchy spánku) nebo anxiolytika (potlačují stavy úzkosti).

Prevence

Vzniku nemoci nelze v současné době nijak zabránit. Zdravým životním stylem a aktivním způsobem života však lze vznik nemoci oddálit. Základem je aktivní využívání mozku, dostatek ovoce, zeleniny a vlákniny v jídelníčku a pravidelný pohyb.

sponzorovane odkazy