Jak předejít artróze

Artróza se i v českém prostředí vžila jako onemocnění, jež se týká v prvé řadě starých lidí. Bylo by však velkou chybou se touto představou nechat ukolébat i v případě, že nás od důchodového věku dělí ještě několik desítek let. V posledních letech se totiž ukazuje, že výskyt artrózy se v žádném případě neomezuje pouze na tuto věkovou kategorii. Naopak pozorujeme pravidelně vzrůstající počet třicátníků, kteří se potýkají se stejným problémem, a žádnou výjimkou dnes nejsou ani mladší pacienti.

Otázky prevence artrózy bychom proto neměli podceňovat v žádném věku. Lékaři se navíc shodují na tom, že toto onemocnění je v dnešní době více než kdy jindy spjato s  konkrétním životním stylem. Nadváha či obezita, přílišné a jednostranné zatěžování kloubů, či naopak nedostatek pohybu. Tak vypadají nejdůležitější rizikové faktory vzniku artrózy, které také spojuje skutečnost, že s nimi při troše dobré vůle mlžeme něco zkusit udělat.

Podle vyjádření mnoha trenérů z různorodých sportovních odvětví úsilí najít mezi zkušenými profesionálními sportovci osobu, které by se nějakým způsobem nedotýkal problém artrózy, připomíná příslovečné hledání jehly v kupce sena. Tato skutečnost jasně naznačuje, že právě zvýšená zátěž kloubů je zde jedním z hlavních problémů.

Pokud bychom proto u sebe rádi co možná nejvíce minimalizovali riziko artrózy, je třeba myslet právě na tuto skutečnost. Nejde zde ani tak o hrozbu zranění, jako spíše o dlouhodobé vystavení našich kloubů nadměrné tělesné zátěži, k němuž dochází především během pěstování sportů, jako jsou tenis, squash či kopaná. Bez rizika zde však není například ani aerobik.

Z hlediska prevence bychom proto naše sportovní vyžití měli přizpůsobit svému zdravotnímu stavu, a pokud například trpíme výraznější nadváhou, náruživé hraní squashe či tvrdý běh pro nás zřejmě nebudou tou nejvhodnější volbou.

Zároveň to neznamená, že bychom podobným koníčkům museli dát vale. Spíše je podstatné, abychom střídali různé druhy fyzické aktivity,  a naše tělo tak nebylo vystaveno jednostranné zátěži. Samozřejmostí by mělo být také kvalitní obutí přizpůsobené charakteru daného sportu.

Dodejme ještě, že ačkoliv by se tak z řečeného snadno mohlo zdát, kořenem problému a pomyslným spouštěčem artrózy v žádném případě není samotný pohyb! Naopak. Pokud budeme před sportem preferovat hody spojené vysedáváním u televize, teprve pak můžeme mít jistotu, že na příchodu artrózy usilovně pracujeme.

Nedílnou a zcela zásadní součástí rozumné prevence tohoto onemocnění je totiž nepochybně právě pravidelný pohyb, který však nevede k jednostranné zátěži! Prakticky si zde můžeme představit například plavání či jízdu na kole, které jsou v tomto směru ideální volbou. Vyhnout bychom se naopak měli třeba basketbalu či jiným sportům spojeným s častými doskoky.

Samotný pohyb však u mnoha lidí ohrožených artrózou stačit nebude. Pokud totiž máme nějaké to kilo navíc, je naprosto klíčové právě to, aby se naše váha neodchylovala od lékařem doporučeného rozmezí. Naprostá většina osob, které artrózou skutečně trpí totiž má problémy právě s nadváhou.

Preventivní potenciál pravidelného pohybu přitom spočívá zejména v tom, že tímto způsobem lze relativně nenáročnou cestou dosáhnout žádoucí stabilizace zatěžovaných kloubů, jakož i nezbytného posílení svalů.

Dobré je zároveň nepodcenit jídelníček. Neměl by být jenom vyvážený kvůli udržení váhy, ale vždy je třeba dbát na dostatek minerálů a antioxydantů, které umožňují předcházet  degenerativním změnám chrupavky. Nezapomínejme ani kolagen, který je možné užívat ve formě speciálních potravinových doplňků.

sponzorovane odkazy