Léčba artrózy

Jednou z hlavních podmínek úspěšné léčby artrózy je, abychom začali sami u sebe. Ke zdárnému konci tak nevedou jen pravidelné návštěvy lékaře doplněné pečlivým pojídáním předepsaných přípravků. Vzhledem k tomu, že velká část pacientů s artrózou trpí nadváhou či obezitou, představuje tak obvykle první zásadní krok k nápravě právě redukce tělesné váhy na přiměřenou úroveň. Bez tohoto kroku je naděje na zásadnější nápravu jen těžko myslitelná. Vhodné je rovněž nesnažit se co možná nejvíce vyhýbat tělesnému pohybu, ale naopak do svého denního režimu pokud možno zařadit i některou z vhodných forem pohybových aktivit, jako jsou v tomto případě například jízda na bicyklu či plavání. Rovněž je dobré nezapomínat na to, že postižené klouby by neměly být zbytečně vystavované chladu, a proto se je vždy raději snažíme udržovat v teple.

Dříve, než se svým problémem vyrazíme k lékaři, je dobré si co možná nejpřesněji zrekapitulovat, jak dlouho nás problémy s koleny obtěžují, zda bolest pociťujeme pouze po fyzickém vypětí, či naopak pokud se vůbec nehýbeme, případně zda je možné říci, v jakou dobu bolesti přichází.

V ordinaci lékař kromě podrobného rozhovoru obvykle přistoupí k odběru krve, stejně tak může provést sérii několika speciálních vyšetření, jež zahrnují například vyšetření rentgenem či sonografii.

Teprve poté lze přistoupit k samotné léčbě. Ta se přitom zaměřuje jednak na ústup bolesti, a dále potom  na co možná nejširší usnadnění omezeného pohybu. Měli bychom zde zdůraznit, že úspěšná léčba artrózy je skutečným během na dlouhou trať,  a bylo by proto pošetilé očekávat dramatické zlepšení v řádu několika málo týdnů. Lépe je uvažovat spíše v horizontu let.

Její důležitou součástí, zejména v počátcích léčby, je tzv. pohybová či fyzikální léčba. Tu zpravidla řídí zkušený fyzioterapeut. Její základ představuje sada účinných cviků, jejichž prostřednictvím je možné posílit svalstvo na potřebných místech, a to tak, aniž by zároveň došlo k nežádoucímu zatížení artrózou postiženého kloubu.

Vhodným doplňkem pohybové léčby je potom hydroterapie, magnetoterapie, či léčba ultrazvukem, přičemž s nejvhodnější variantou či jejich kombinací pro daný případ pacient opět fundovaně seznámí jeho ošetřující lékař. S ním se lze rovněž poradit o možném užívání vhodných pomůcek typu ortéz, vložek do bot a podobně.

Nedílnou součástí léčby artrózy je samozřejmě i „prosté“ užívání léků. Zde nachází uplatnění jednak klasické přípravky z řad analgetik, které se často kromě pilulek mohou aplikovat také v podobě mastí účinkujících přímo na postiženém místě.

Druhou hojně užívanou skupinou léčiv jsou potom antirevmatika a konečně také tzv. chondroprotektiva. Antirevmatika jednak účinně působí proti bolesti, ale rovněž proti zánětům. Chondroprotektiva  pak bývají nasazována jako prostředek obnovy artritidou poškozených chrupavek, a rovněž k nastartování tvorby kolagenu.

V mnoha případech bohužel ani takto komplexně sestavená léčba nemusí přinést své plody. Potom mnohdy nezbývá, než přistoupit k chirurgickému řešení problému. Zde je možné jednak obrousit nežádoucích výstupky na poškozeném kloubu, případně provést výplach samotného kloubu, jež umožňuje odstranit z jeho okolí drobné úlomky kloubu. U rozvinutých forem artrózy samozřejmě nemusí pomoci ani to – pak lékař může doporučit úplnou výměnu kloubu za některou z jeho umělých náhražek.

sponzorovane odkazy