Brnění rukou jako projev cukrovky

Postižení očí nebo ledvin jsou jedněmi z nejčastějších komplikací cukrovky. I když se mu zpravidla neposkytuje taková pozornost, jako právě jim, neméně závažnou komplikací může být také poškození nervů, jemuž odborně říkáme diabetická neuropatie. Vzhledem k tomu, že nemoc si tady příliš nevybírá, a postižení nervů se tak postupně přímo dotýká prakticky všech částí lidského těla, je jedním z jeho charakteristických příznaků také nepříjemné brnění rukou, za nímž může stát dvojice hlavních příčin.

Jedním z nejdůležitějších znaků provázejících onemocnění cukrovkou zvýšení hladiny cukru v krvi. Protože jde o velice významný zásah do metabolismu našeho těla, lidský organismus na tento stav brzy začne reagovat mimo jiné také také kornatěním tepen a zhoršením průchodnosti drobných cév, které se dokonce mohou začít úplně ucpávat. Podobně je cukrovkou ovlivněna správná  funkce ledvin, ale i metabolické procesy probíhající v nervech. Ty proto často přestávají pracovat způsobem, jako doposud. Dodejme k tomu, že postižení nervů se u cukrovkářů 1. typu objevuje až  u poloviny všech případů, v případě 2. typu se toto číslo pohybuje mezi dvaceti až čtyřiceti procenty.

Pro nás jsou tyto skutečnosti důležité zejména z toho důvodu, že popsaná poškození nervů se v neposlední řadě týkají také těch míst v těle, kde nervová vlákna musí procházet zužujícími se místy, což je typicky případ našeho zápěstí. Zde také najdeme nervy, jež směrují k jednotlivým prstům. Právě jejich postižení pak zpravidla vede k objevu příznaků brnění rukou, které přichází především v průběhu noci, kvůli čemuž je nemocný nucen se často probouzet a snažit se brnící ruce nějak rozhýbat.

Brnění rukou dané cukrovkou, resp. diabetickou neuropatií, kterou toto onemocnění nastartovalo, však kromě nervů přítomných v oblasti zápěstí může svou příčinu mít také v naprosto jiném místě. V takovém případě potom hovoříme o tzv. syndromu kubitálního sulku, jehož centrem , tedy místem, kde se postižení nervu rodí je pro změnu loket. Je-li právě toto náš případ, pak jsme konfrontování především se základním příznakem, jimž je zde brnění především na malíkové straně ruky. K tomu však může dále přistupovat také postupné ochabnutí drobnějších svalů našich rukou, které s sebou samozřejmě nese také problémy s jejich pohyblivosti a často se tak také stáváme hůře schopnými vykonávání některých činností spojených s hbitými prsty. A to teď vůbec nemluvíme o kapesních krádežích.

V obou případech se zmíněné potíže objevují jen pozvolna, a určitě nemusí být pravidlem, že je na sobě začneme pozorovat až dlouhou dobu poté, co nám byla diagnostikována cukrovka. Naopak příchod brnění často může být tím prvním varujícím signálem, že s naším tělem není něco v pořádku, a že by zde na vině mohla být chřipka. Pokud se tedy podezřelé brnění objeví u jinak doposud „zdravého“ člověka, vyšetření hladiny cukru v krvi bude určitě jedním z těch, na něž se dostane nejdříve.

Pokud skutečně dojde k potvrzení původních domněnek, je třeba se připravit na to, že kromě léků, které bychom jako nemocní cukrovkou užívali tak jako tak, budeme muset začít užívat také přípravky rozšiřující jednotlivé cévy. Ale stejně tak i léky, které dokáží napravovat narušenou látkovou přeměnu jednotlivých nervů. Neopominutelnou součástí léčby je však i zvýšení příjmu vitamínů, především B a E.

sponzorovane odkazy