Jak na léčbu brnění rukou

Nepříjemné pocity brnění rukou samozřejmě mohou mít celou řadu příčin. Proto také není možné ve stručnosti obsáhnout veškeré možnosti, které se dnes takto postiženému člověku nabízejí. Raději se proto na tomto místě zaměříme přípravky, procedury a techniky, s nimiž se dnes v praxi můžeme setkat nejčastěji.

Je bohužel smutnou skutečností, že obtíže tohoto druhu stále patří k problémům, které většina z nás raději přehlíží a v podstatě čeká až samy od sebe odezní, než abychom věnovali trochu našeho času nezbytnému lékařskému vyšetření. Brnění rukou v tomto směru opravdu není žádnou výjimkou. Zpravidla se tak větší část osob pravidelně trpících brněním, což potom zvláště často platí zejména pro ženy, potenciální riziko spojené s brněním snaží bagatelizovat, či  naopak jej vnímá jako věc, s níž není možné příliš udělat. Samozřejmě jde o omyl.

Pokud je totiž brnění rukou doprovázeno dalšími příznaky typu nepravidelného srdečního tepu, bolesti na prsou či v oblasti žaludku, existuje pravděpodobnost, že signalizují skutečně vážný zdravotní problém. Můžeme tak mít co do činění například s onemocněními srdce, vysokým tlakem či nesprávnou funkcí štítné žlázy.

Návštěva lékaře pak v tomto případě obvykle bývá spojena s měřením tlaku a řadou dalších odborných vyšetření, jako jsou například rozbory krve či provedení EKG. V situacích, kdy se pomocí těchto procedur nepotvrdí podezření na některé závažné onemocnění, může lékař doporučit „pouze“ zvýšený příjem vápníku a hořčíku. Často u osob, jimž se těchto důležitých prvků nedostává, bývá na vině nevhodná skladba jejich jídelníčku. Proto je v této situaci na místě do něj ve zvýšené míře zařadit cereálie, černý chléb nebo ořechy či kakao. Stejně tak ale mohou prospět také mléčné výrobky, a vyhýbat bychom se naopak  samozřejmě měli konzumaci alkoholu.

V případě, kdy se během lékařského vyšetření ukáže, že popisované problémy jsou nervového původu, je spolu s tabletami obsahujícími zmíněný hořčík a vápník častým řešením předpis některých přípravků spadajících mezi analgetika, která kromě pocitů bolesti zároveň dokáží tlumit také vlastní brnění. Dále často jde o léky z kategorie tzv. protizánětlivých antirevmatik, hydantoiny či léky jinak užívané v rámci léčby epilepsie. Svůj význam také někdy mívají i léky určené k léčbě  poruch srdečního rytmu. Pokud se brnění rukou u daného pacienta objeví následkem onemocnění cukrovkou, lze s úspěchem sáhnout ke kyselině thioktové.

Je-li brnění rukou přímým důsledkem stlačení nervů, hrozí, že některé z přítomných změn již nebude možné vrátit zpět. Proto se v těchto případech také zdůrazňuje klíčová role časného zahájení léčby.  Pokud s ní totiž začneme co nejdříve, je velice pravděpodobné, že ke zmírnění příznaků či jejich úplnému ústupu dojde již v horizontu několika málo měsíců. V opačném případě však hrozí, že se s námi nepříjemné příznaky potáhnou po celá léta, a dokonce ani po ukončení léčby nemusí dojít k úplné nápravě.

Vedle užívání předepsaných léčiv a potravinových doplňků lékaři mnoha pacientům doporučují také série speciálních cviků, které umožňují protáhnutí svalstva v oblasti zápěstí. Důležitou pomůckou se ukazují být rovněž nejrůznější dlahy a ortézy. Ty brání dalšímu nežádoucímu působení na postižený nerv, který je tak jejich prostřednictvím zejména v průběhu noci chráněn a snáze se tak může regenerovat.

sponzorovane odkazy