Test na HIV-AIDS: Imunita a virová nálož

U nás se dá v dnešní době nemoc AIDS léčit v tzv. AIDS centrech. Celkově jich je 7, a narazíte na ně v největších městech České republiky. Ačkoliv ani dnes v jednadvacátém století není v silách lékařů tuto nemoc zcela vyléčit, i přesto došlo během posledních let v oblasti jeho léčení k velkému pokroku.

Klinické zkoušky  dnes mají tu možnost velmi přesného stanoviska, jak se bude v konkrétní situaci HIV virus lidském těle rozšiřovat. Mimo to se dá popsat stav imunitního systému na základě aktuálního počtu buněk, jenž jsou velmi důležité pro obranyschopnost organismu. Říká se jim CD4 buňky. Také lze zčásti předvídat samotný průběh nákazy. To nám prozradí tzv. test virové nálože. Samozřejmě existují způsoby, podle nichž se dají výsledky dosavadního léčení zkontrolovat. Jestliže se u nemocného člověka stane, že hladina HIV viru přetrvává vysoká, i když pravidelně užívá léky, udělají se testy, tzv. testy rezistence. Jejich prostřednictvím lze určit, zda je ten či onen preparát účinný, nebo by bylo lepší vybrat jiný druh léku. Samozřejmě pro správné diagnostikování je zásadní fakt, že vyšetření musí být provedena v pravidelných relacích, ale i v tom případě, má-li nakažený člověk dojem, že se u něj vyskytly i ty nejmenší podezřelé zdravotní potíže.

CD 4

CD 4 buňkami jsou označeny bílé krvinky, z jejichž koncentrace v lidském těle se dá usoudit možná míra nebezpečí, jak dochází k ohrožení různými infekcemi v důsledku oslabení imunity. Jedná se o pomocné lymfocyty, které koordinují styl, jakým bude organismus reagovat na přítomnost virů, bakterií, plísní a různých dalších mikroorganismů. Smyslem, proč se testují, je odhalení, kolik se jich nachází v mikrolitru krve. Výsledek tohoto testu se tak uvádí v buňkách na 1 mikrolitr.

U člověka pozitivního na HIV virus se nemusí projevit žádné příznaky choroby, ale i tak dochází v jeho organismu stále k infikování, a to ničí bílé krvinky. Ty jsou zároveň nahrazeny novými.  V tomto stádiu výsledky obyčejně ukazují, že je koncentrace asi 500 až 1200 buněk/mm3. V běžných situacích vede nákaza HIV virem z dlouhodobějšího hlediska pokaždé k poklesu počtu bílých krvinek.

Při dosažení výsledku vyšetření na úroveň 200 až 500 buněk/mm3, pro pacienta to znamená jediné, jeho imunita je výrazně oslabena. V případě, že se stane, že jejich stav klesne pod hladinu 200  buněk/mm3, vypovídá to o riziku vzniku třeba zápalu plic, či jiné závažně nemoci. A jestliže úroveň poklesne až pod 100  buněk/mm3, měl by se pacient připravit na hrozbu takovými infekcemi, které pro něj mohou znamenat i smrt.

V případech, kdy výsledky CD 4 testů odhalují vyšší množství sledovaných buněk, nemusí nakažený užívat žádné léky, a nepozorují se u něj ani žádné příznaky onemocnění. Následně se běžně doporučuje, aby se test zopakoval asi jednou za 3 až 6 měsíců. Přirozeně, jestli u něj dojde k neočekávanému snížení hodnot či pacient bere nové léky, je vhodnější chodit na testy častěji. Téměř vždy, kdy se zjistí výraznější změny počtu CD 4 buněk, lékaři test pro jistotu opakují.

Jestliže bychom to měli zrekapitulovat, ukazuje nám dlouhodobější pravidelné sledování stavu CD 4 buněk, zda se obranyschopnost jedince pozitivního na vir HIV zlepšuje, či je naopak horší.

Zjištěné množství těchto buněk není v jakémkoli okamžiku v lidském organismu stejné: jejich přítomnost je ovlivněna mnoha prvky. A sice průběh rozdílných infekcí, které se v těle momentálně nachází. Dále to třeba ovlivňuje stres, u žen menstruace, dále to jestli pacient je kuřák, či má dostatek pohybu. Mimo to se počet CD 4 buněk mění i během dne, nebo třeba na základě ročního období.

Z toho důvodu je velmi důležité měřit tyto hodnoty opakovaně a v pravidelných intervalech, a co víc raději v podobných časech, a pokud je to možné i prostřednictvím té samé techniky.

Lékaři rovněž doporučují, aby k měření nedocházelo v případe, kdy pacienta trápí jiná nemoc. Lepší je provést vyšetření, až nemoc odezní.

Virová nálož

Virovou náloží se chápe celkové množství HIV viru, jenž obsahuje krev nakaženého člověka. Čím jsou hodnoty virové nálože vyšší, tím je větší riziko, že se rozvine choroba AIDS spolu se všemi běžnými příznaky, které k tomuto onemocnění patří. Hladina viru HIV v krvi (jeho částice se jmenují viriony) se v současné době dá zjistit pomocí laboratorních testů ze vzorků krve, které jsou označovány jako tzv. test virové nálože. Všechny typy techniky, které se dnes používají za účelem takové zkoušky, se považují za velmi spolehlivé. Rozdíly mezi jednotlivými metodami  vězí v jediné věci, a sice jakou nejnižší hladinu částic nákazy v krvi dokáží rozeznat. To tedy znamená, že téměř ve všech případech zjištěné výsledky mají přijatelně vypovídající hodnotu, jestli je virová nálož nízká, vysoká, či se nachází někde mezi.

Samozřejmě, aby výsledky testů odhalily úplnou pravdu o zdravotním stavu pacienta, se musí provést více než jeden krevní odběr a poté vše zanalyzovat v laboratoři.  Pokaždé je nutností krevní testy pravidelně opakovat, a to v relaci několika měsíců. Hodnoty této virové nálože se mohou v několika po sobě následujících vzorcích lišit. Nemusí to ihned znamenat zhoršení či zlepšení zdravotního stavu HIV pozitivního jedince. Ti, kteří neužívají žádné léky, mohou mít z jednoho vzorku krve více zkoušek, ale s odlišnými výsledky. Z jednorázového zjištění, že došlo k nárůstu hodnot, nemusí mít postižený strach, že se jeho zdravotní situace zhoršila.

Strachovat by se měl teprve v případě, až testy virové nálože prokazují  stálý vzestup v  periodě několika měsíců, či se nárůst zvýší na více než trojnásobek předešlého množství. Jestliže se následně ten poslední výsledek zvýší pětinásobně, tady se už jedná o stav, kdy se s touto situací musí něco udělat. V podobných případech je nutné jako první provést kontrolní vyšetření.

Mimo omezení testů virové nálože, které jsme tu zrovna rozebrali, je dalším limitem, se kterým musí člověk počítat, i prodělání některé infekční nemocí chvíli před testem, ale především se musí nechat očkovat! Lékaři z tohoto důvodu běžně doporučují, aby v případě, že pacient před plánovaným testem onemocní, či má být očkován, test virové nálože nechal na později, a to alespoň o měsíc.

Nechat se pravidelně otestovat na virovou nálož je podstatné především kvůli tomu, aby se dalo odhalit u konkrétního pacienta možné nebezpečí, jestli se u něj někdy v budoucnu rozvinou příznaky choroby AIDS. Test virové nálože sám bohužel nestačí: pokaždé je nutné, aby prognóza vycházela i z výsledků provedených CD4 testů. Lékaři totiž zjistili, že  se u pacientů s totožným množstvím CD 4 buněk, kteří mají vyšší hladinu virové nálože, mohou dříve projevit příznaky nemoci AIDS, než jak je tomu u lidí, kterým byl zjištěn počet částic HIV viru nižší. Mimo to také dnes víme, že nakažení s podobnými výsledky testů virové nálože představují z hlediska nebezpečí vývoje nemoci více ohroženou skupinu v případě, že se v jejich krvi zjistila nižší koncentrace CD 4 buněk.

sponzorovane odkazy