Léčba rakoviny prsu

Nádorové onemocnění prsu je dnes možné úspěšně vyléčit. Uvádí se, že při dodržení všech léčebných doporučení se toto týká až více než padesáti procent všech případů. Pokud je rakovina prsu diagnostikována příliš pozdě, je obvykle stále možné dosáhnout výrazného zmenšení nádoru, stejně jako nezanedbatelného ústupu nepříjemných příznaků, jež celé onemocnění doprovází.  I přesto však obecně není dost dobře možné odhadnout  konkrétní průběh léčby ani míru  ústupu nemoci. Vždy jde o individuální otázku, která závisí na celé řadě specifických faktorů. Pomocníkem v tomto léčebném úsilí je několik odlišných odnoží medicíny, které však nejsou automaticky vhodné pro každý jednotlivý případ – vždy záleží na dané pacientce a způsobu, jímž její tělo reaguje na skutečnost nádorového bujení.

Rozhodnutí o konkrétní podobě léčby a jejích hlavních složkách přitom do značné míry závisí na typu nádoru, který se v těle objeví. Spolu s tím lékař potřebuje co možná nejpřesnější informace o tom, zda dochází k dalšímu šíření nádoru, případně kam až se mu podařilo postoupit. Jednotlivé formy léčby se samozřejmě liší také v tom, nakolik jsou přístupné celkovému zdravotnímu stavu pacientky, ale třeba také jejímu věku.

V této souvislosti je třeba také zdůraznit, že po doporučení konkrétního „designu“ léčby vás lékař nikdy nebude nutit k jeho automatickému přijetí. Nemocný  má vždy možnost danou variantu jak přímo odmítnout, tak se samozřejmě případně o celé situaci a vyhlídkách poradit i s jiným lékařem či lékaři.

Obecně je možné říci, že léčba rakoviny prsu může sestávat jednak z z podávání tablet či infúzí, které dokáží ničit buňky nádoru, ale zároveň během toho nepoškodit buňky dosud zdravé (což se pochopitelně netýká chemoterapie, která naopak vede i k poškození rychle se množících buněk – viz. i laikům dobře známé narušení vlasových kořínků) . V takovém případě hovoříme o tzv. systémové léčbě, jež může nabývat podoby chemoterapie, případně léčby hormonální či biologické. Výsledkem pak obvykle bývá jak značné zmenšení objemu nádoru, tak v některých případech dokonce odstranění těch nejdrobnějších nádorů,  které dokonce ani nemusí být zřetelné při vyšetření na mamografu.

Druhou možností je potom operativní řešení. Cílem operace je samozřejmě úplné odstranění nádoru, nedílnou součástí tohoto řešení ale bývá také důkladné zmapování lymfatických uzlin, u nichž hrozí, že by se sem nádorové bujení mohlo dále rozšiřovat.

Co se týče samotné operace, není nutné hned počítat s úplným odstraněním zasaženého prsu. Pokud se totiž nádorové bujení podařilo diagnostikovat včas, může dojít k odnětí pouze jeho části. A i tehdy, pokud je nezbytné odstranění prsu celého, lze zpravidla provést plastickou operaci, která umožní minimalizovat změnu dosavadní symetrie prsů.

Nutno dodat, že chirurgický zákrok v případě rakoviny prsu nepatří k těm nejnáročnějším, a návrat do domácího ošetřování tak lze zpravidla očekávat nanejvýš v horizontu jednoho pracovního týdne. Pochopitelně je pak třeba v zájmu bezproblémového hojení pečlivě dodržovat všechny instrukce ze strany lékaře.

Spolu s odstraněním (části) prsou lékař věnuje pozornost i změnám lymfatických uzlin v podpaží, jež s sebou často nesou také odnětí sentinelové uzliny, jež se nachází v blízkosti daného nádoru. Určitě však nemusí jít o pravidlo – k odstranění tak typicky nedochází tehdy, pokud se histologická vyšetření skončí s negativním výsledkem.

sponzorovane odkazy