Rehabilitace po rakovině prsu

Nedílnou součástí celého léčebného procesu je v případě karcinomu prsu také pravidelná docházka na průběžné lékařské prohlídky. Ty však zpravidla nekončí ani po zdárném završení samotné léčby. Vzhledem k tomu, že rakovina prsu patří mezi onemocnění, jež mohou opětovně udeřit prakticky kdykoliv, je třeba naopak bezprostředně po skončení léčby stanovit také rozestupy dalších kontrol, které umožní případný návrat nádoru diagnostikovat co nejdříve.

V praxi se proto obvykle setkáváme s důrazným doporučením, aby pacientka po prodělané rakovině prsu nezačala podceňovat minulé problémy, a nerezignovala na na doporučené další kroky.  Sem přitom spadají především pravidelná onkologická vyšetření, na něž je v ideálním případě třeba docházet každé čtyři či nanejvýš šest měsíců, a to po dobu zhruba šesti let. Během tohoto období je rovněž třeba alespoň jednou v roce absolvovat vyšetření mamografem.   Po uplynutí této doby pak obvykle postačí místo tří návštěv ročně jediná. Samozřejmě je stejně tak nezbytné nezapomínat ani na rizika vzniku jiných karcinomů, kvůli čemuž je opět vhodné se s ošetřujícím lékařem poradit o ideální frekvenci těchto návštěv. Zvláště významné místo zde potom zaujímají zejména preventivní prohlídky v ordinaci gynekologa, stejně jako u žen po padesátce pravidelná vyšetření tlustého střeva.

Pravidelné prohlídky však nejsou tím jediným, co je třeba podniknout v zájmu účinné prevence možného návratu nádoru. Neméně důležité je naopak dbát i na dostatek pohybu, avšak v poloze přiměřené aktuálnímu zdravotnímu stavu. Velice důležitou roli tak zde sehrávají zejména pravidelné návštěvy školené fyzioterapeutky.

Na jejím stole se totiž pacientka může podrobně seznámit s řadou cviků, které umožní jednak udržení žádoucí hybnosti ramene, ale například také přispějí k opětovnému obnovení pružnosti kůže. Spolu s tím také provádění cviků pod vedením specializované fyzioterapeutky dokáže vést k výraznému snížení rizika nadměrného otoku paže. Ten v těchto případech bývá následkem vyjmutí části mízních uzlin v oblasti jamky paže – míza zde následně nemůže přirozeně odtékat, což postupně vede nepříjemnému otoku.

Je však zde třeba zdůraznit, že na rozdíl od valné většiny otoků, s nimiž se obvykle setkáváme zde nejde o otázku náhlých akutních změn, kterých si dozajista všimnete. Z toho důvodu se tak v rámci jeho prevence    obvykle doporučuje pravidelná kontrola co měsíc, která by měla sestávat z měření a zaznamenávání obvodu dané paže. Jednak v oblasti bezprostředně pod ramenem, dále nad loktem, pod loktem a okolo zápěstí. Jde zde totiž o to, že k odchodu mízy dochází jen velice pomalu, a navíc má na jeho rozsah silný vliv jak intenzita naší fyzické  aktivity, tak i teplota prostředí, v němž se právě pohybujeme.

Spolu s fyzioterapeutickými cviky lze doporučit také pohyb jako takový. Ať už jde o přímé sportovní vyžití, ideální je například plavání či jízda na kole,  nebo přiměřeně náročnou turistiky či „pouhé“ pravidelné procházky. Důležité je jen to, abychom si vždy  byly vědomy hranic našich fyzických sil, a zbytečně se tak nepřepínaly.

Dobrou volbou může být například také ozdravný pobyt v lázních.  Pouze je třeba myslet na to, že sám o sobě k žádným zázrakům nikdy nepovede – vždy je třeba před návratem domů popřemýšlet nad tím, jaké formě tělesné aktivity se budeme věnovat dlouhodobě.

sponzorovane odkazy