Hypertyreóza

V průměru u dvou procent dospělé populace se dnes setkáváme s narušenou funkcí šítné žlázy, která tak produkuje výrazně větší počet hormonů, než je obvyklé, a než kolik lidské tělo potřebuje. Dojde-li k této situaci, hovoříme o hyperteóze. Zvýšená produkce hormonů štítné žlázy obvykle o něco častěji postihuje ženy než muže, a u velké části zaznamenaných případů ji provází výrazné zvětšení samotné štítné žlázy, které zaručeně nepřehlédnete.

Nadprodukce hormonů štítné žlázy se neprojevuje u každého stejným způsobem. Jednotlivé příznaky se totiž liší v závislosti na stáří jednotlivých pacientů, ale stejně tak i podle dosavadního funogvání štítné žlázy, resp. přesněji podle množství jí vyprodukovaných hormonů.

Přesto existují některé sdílené znaky, podle nichž je zpravidla možné předpokládat skutečnou přítomnost hypetyreózy. Patří sem především jakési celkové zrychlení lidského organismu, které bývá zvláště patrné především u mladších pacientů, zatímco u těch starších si nakonec ani žádných změn nemusíme všimnout.

Kromě zvýšené tělesné aktivity mezi tyto příznaky můžeme řadit rovněž podezřelé, a mnohdy snad až z čistého nebe se objevující změny nálad. Tyto se přitom nemusí odehrávat výhradně podle scénářů, jež si obvykle spojujeme s depresemi, ale stejně tak může jít o v podstatě euforické stavy. Zároveň se ale tyto poruchy nálad mohou stejně tak dbře odehrávat pouze skrze nervozitu, neklid či problémy se soustředěním, jež mohou doprovázet nejrůznější roztržité pohyby, či problémy s artikulací..

Problémem v tomto případě u mnoha nemocných bývá také to, že hyperteóza s sebou nese pocity únavy, které nezůstávají ani bez vlivu na zdravé spaní. Stejně tak se ale mohou objevit také ještě o něco prozaičtější komplikace, jako jsou průjmy, nemocný pak často ztrácí na váze, a to i řes to, že jeho apetit nemocí vůbec nemusí být postižen, či naopak dokonce o něco více vybuzen.

Mnozí pacienti také zjišťují, že se pro ně stává výrazně nepříjemnou zkušeností pobyt v teplém prostředí, kdy se velice brzy začínají nadměrně potit, či rudnout.

Hyperteózu lze rovněž často rozeznat i na základě přitomnosti jevu, který odborně označujeme jako dermografismus. Jde zde o to, že v případě, kdy na některém místě zatlačíme na kůži nemocného, tak ta nepřirozeně zbělá, a souvislejšími tlaky se tak tímto způsobem na pacientově pokožce moou vytvářet mapy. Ani to však není úplně všechno.Nemoc může postihovat nehty, které se snadněji začínají lámat a vytváří se na nich jakési rýhy.

U některých pacientů lze rovněž pozorovat problémy s obočím, které často začíná samovolně vypadávat, ale také s vlasy, jež se opět lánou, či přímo padají. Kromě toho také mnozí z těch, kdo toto onemocnění již v minulosti prodělali potvrzují, že po dobu nemoci na sobě pozorovali překvapivý jev: tělesnému ochlupení se totiž naopak dařilo, a rostlo proto znatelně rychleji.

V případě, že jde o tzv. Basedowovu chorobu, lze očekávat i problémy s očima, a to především v podobě jejich vystupování z očnice – tzv. exoftalmus – které ve svých nejvyhrocenějších formách dokonce nemocnému úplně znemožňuje zavřít oči při spaní.

sponzorovane odkazy