Onemocnění štítné žlázy v těhotenství

Ačkoliv se problémy se štítnou žlázou mohou objevit v podstatě v jakémkoliv věku, zvláštní pozornost by s nim spojeným rizikům i možnostem léčby měly věnovat zejména nastávající maminky. Právě u nich totiž nerozpoznané a proto také neléčené onemocnění štítné žlázy může vést k závažným zdravotním důsledkům. A to zejména v podobě ohrožení přirozeného vývoje plodu, který může končit nebezpečnými poruchami mozku.

Podle údajů, s nimiž letos veřejnost seznámila Všeobecná zdravotní pojišťovna, právě ve skupině těhotných žen nacházíme relativně velké množství těch, u nichž došlo k nežádoucím změnám funkce štítné žlázy, a to zároveň aniž by o tom vůbec nemocná osoba měla sebemenší tušení. Přestože pokud jde o podezření na zvýšenou funkci žlázy statistika hovoří o „pouhém“ půl procentu žen, u celých devíti procent bylo zjištěno, že organismus si sám vyrábí protilátky proti štítnou žlázou produkovaným hormonům. U sedmi procent žen pak dokonce jejich zdravotní stav  ve vztahu ke změnám funkce štítné žlázy dokonce vyžadoval okamžité zahájení léčby.

Podstatné je zde přitom především to, že že jak snížená funkce štítné žlázy, tak i naopak opačná situace vždy mohou vést k poškození zdraví dítěte. Na druhou stranu je nicméně možné říci, že v případě, kdy se poruchu funkce štítné žlázy podaří diagnostikovat v její počáteční fáze, s největší pravděpodobností bezprostřední nebezpečí hrozit nebude, a zásah ošetřujícího lékaře se tak nejspíše omezí pouze na předepsání léků a průběžné sledování dalšího zdravotního stavu.

K tomuto bodu je na místě ještě dodat, že pochybnostem můžeme předejít rovněž ještě před započatým těhotenstvím. V ordinaci lékaře je totiž možno absolvovat standardní vyšetření umožňující odhalit, zda je u dané osoby se štítnou žlázou vše v pořádku. Je však třeba se připravit na to, že toto vyšetření je placené. Nejde však o žádné závratné sumy: cena za celou proceduru se pohybuje v řádu stokorun. Pokud navíc onemocnění štítné žlázy bylo již dříve identifikováno u některého  z příbuzných, nebude vás stát ani korunu.

Onemocnění štítné žlázy nepředstavuje riziko pouze pro zdraví plodu. V minulosti totiž bylo prokázáno, že může mít dopad rovněž na zdravotní vyhlídky samotných žen. Pokud totiž u nich štítná žláza nefunguje tak, jak by měla, existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že se u ní v budoucnu vyskytnou problémy s otěhotněním. Stejně tak ale hrozí, že že v jeho průběhu dojde k samovolnému potratu.

Problémem je zde také skutečnost, že poruchy funkce štítné žlázy u žen jsou z velké části dědičného rázu, čemuž tak naopak u mužů zpravidla nebývá. Konkrétně tak jsou u žen potíže se štítnou žlázou podmíněny dědičnými faktory bezmála z třiceti procent.

Pokud bychom měli opustit řeč čísel, je možné říci, že zvláště vysoké riziko existuje u ženy, jejíž matka či babička sama některé z onemocnění štítné žlázy prodělala. V úvahu je však při promýšlení možných rizik brát také věk. Za rizikovější se proto obvykle považuje období dospívání – a právě těhotenství, ale stejně tak i zralejší věk, kdy žena prochází přechodem. Žádnou výjimkou však nejsou ani nemoci štítné žlázy  ve stáří. Právě proto se také často doporučuje, aby preventivní vyšetření štítné žlázy raději absolvovala rovněž každá žena po padesátce.

sponzorovane odkazy