Příznaky zánětu šlach

Záněty šlach jako takové se typicky objevují v situacích, kdy jsou svaly či celé jejich skupiny vystavovány výrazně náročnějším fyzickým aktivitám, než je tělu přirozené. Nejde však jen o otázku příliš silného fyzického vypětí. Velice důležitým rizikovým faktorem je totiž v případě zánětů šlach neočekávaný charakter neobvykle výrazného zapojení svalů. Spolu s tím je však třeba myslet i na další faktory.

Těmi zde pak jsou zejména buď úplná absence zahřátí zatěžovaných svalů před vlastním fyzickým výkonem, či jeho  nedostatečné případně technicky špatné provedení. Tento problém se přitom obvykle zvláště palčivě dotýká těch, u nichž nejvíce namáhanou oblast těla hrozící zánětem představují dolní končetiny.

Kromě nedostatečného či nevhodného zahřátí však na vině podobně často bývá také nedostatečné protažení těchto rizikových partií. V tomto bodě bychom především měli mít na paměti, že celý problém zánětů šlach se netýká pouze aktivních sportovců, jak by se nám snadno mohlo zdát, ale ve skutečnosti je možná ještě o něco závažnější u těch, kteří se žádné zájmové fyzické aktivitě nevěnují.

Zatímco bez důkladné rozcvičky zahrnující spolu se zahřátím i pečlivé protažení stabilně nejvíce namáhaných partií se neobejde v podstatě jakýkoliv myslitelný trénink, v zaměstnání tomu zpravidla bývá přímo naopak. Jen těžko si představujeme účetního, který ráno co ráno před zasednutím za svůj kancelářský stůl věnuje dvacet minut soustředěnému protahování. A nutno dodat, že tato skutečnost nakonec možná bude ležet v základech neblaze proslulé skutečnosti, že právě v zaměstnáních, která si vyžadují rutinní opakování několika jednotvárných pohybů ve stále  stejném prostředí, se pravidelně setkáváme s vysokým počtem případů zánětů šlach.

Dodejme proto, že tímto způsobem podpořené přetěžování některých svalů, spolu s jednostrannou zátěží pravidelnějšího charakteru, lze považovat za jednu z pomyslných vstupenek do světa problémů se záněty šlach. Jeho pomyslnými hraničními kameny, a zároveň nejčastěji uváděnými hlavními příznaky přitom jsou otoky oblasti kolem postiženého svalu, silné pocity nepříjemného tlaku, a především to nejpodstatnější – intenzivní bolest.

Jakkoliv jde o nejcharakterističtější znamení, jimiž se zánět šlach ohlašuje, určitě nejde o signály jediné. Obecně je tak možné říci, že pro toto onemocnění je ve velké části případů charakteristický takový postup či vývoj, během nějž problémy začínají nejprve v podobě více či méně nepříjemných pocitů svědění v místě blízkém postiženému svalu. Následně přichází ke slovu nepříliš silně pociťovaná bolest, která se nejprve nezdá být ničím závažným. Tuto fázi však velice brzy střídá výrazná citlivost daného místa na sebemenší dotyk, kterou doprovází velká bolestivost, jež se postupně stává v podstatě trvalým pocitem. O tomto určitě ví své každý, kdo již měl v minulosti „příležitost“ osobně prodělat pověstný tenisový loket.

Mnoho zánětů šlach je rovněž spojeno s nepříjemnými pocity bodání či pálení na postiženém místě, u nichž se tyto problémy jeho případným zahříváním nadále stupňují, zatímco v případě aplikace chladivých obkladů naopak dochází k částečnému ústupu bolesti. Pro tyto formy je nadále charakteristické, že pokud bolest bodavě vystřeluje, a pokusíme se jí čelit snahami o rozhýbání postiženého místa, stává se ještě o něco nesnesitelnější.

K tomu je však třeba zároveň dodat, že nejde o univerzálně (ne)použitelný postup. U množství zánětů šach, k nimž došlo v důsledku nadměrného výkonu, během nějž se zpocená osoba rychle ochladila, totiž naopak opatrný pohyb i teplo mohou od bolesti ulevit.

sponzorovane odkazy