Jak předejít zánětu spojivek

Protože oblast očí nelze jednoznačně chránit před možnou infekcí, nezbývá než se snažit snížit riziko potenciálního kontaktu. První zásadou účinné prevence zánětu spojivek je tak dodržování zásad osobní hygieny.

Konkrétně bychom proto měli dbát na zejména na to, abychom používali pokud možno pouze vlastní ručník. Podobně je vhodné upřednostňovat spíše papírové kapesníky před těmi látkovými.   Ovšem pouze za předpokladu, že je nebudeme nosit použité po kapsách,  a snažit se s jedním vystačit po celý den.

Samozřejmě bychom měli myslet i na to, abychom si do očí sahali jen co nejméně. Pokud cítíme, že jsou příliš unavené a řežou nás či svědí, není úplně nejlepším nápadem zvykat si na jejich „masírování“. Právě tímto způsobem totiž sami můžeme značně přispět k možnému propuknutí obtíží.

Nejde však jen o potenciální kontakt očí a infekce. Zánětu spojivek můžeme předcházet i tím, že se budeme oči snažit šetřit, a v rámci možností je nevystavovat nadměrné zátěži. Je jasné, že především pokud celé dny prosedíme v kanceláři, jejich námaze se nikdy úplně nevyhneme. Zátěž danou hodinami strávenými nad blikající obrazovkou počítače se však můžeme alespoň částečně snažit kompenzovat pravidelnými pauzami, během nichž oči na pár sekund zavřeme, či se budeme  dívat někam jinam, než na monitor.

Je zřejmé, že tyto zásady nemohou být dostatečně účinné v případě alergiků. Ti by se proto kromě toho měli snažit dbát také na výhýbání se  hlavním zdrojům pro ně nebezpečných látek. Samozřejmostí by pak mělo být především omezení pohybu v prašném prostředí, či všude tam, kde je vysoká pravděpodobnost například přítomnosti pylových zrn. I když jen částečně, mohou zde pomoci také vhodně zvolené sluneční brýle.

Ty však lze doporučit také i ostatním. Přílišné vystavení očí slunečnímu záření totiž patří mezi rizikové faktory rozvoje zánětu spojivek obecně. Podobně je lepší se vyhýbat i ostatním zdrojům  silného světla. Pokud jsme tak například nuceni s nimi přicházet do styku na pracovišti, určitě bychom se neměli pokoušet obcházet užívání předepsaných ochranných prostředky, a to ani krátkodobě. Dokladem toho je relativně vysoké rozšíření úporných zánětů spojivek v řadách svářečů a příbuzných profesí. Zpozornět by ale měli i náruživí kuřáci marihuany – právě z nich se totiž rekrutuje množství nemocných trpících záněty spojivek v jejich chronické formě.

Další rizikové faktory však může představovat rovněž i samotné působení venkovních vlivů. Proto si také mnozí z nás již v minulosti stihly odvézt zánět spojivek jako památku na zimní pobyt na horách, a v neposlední řadě také intenzivní pěstování vodních sportů či prosté plavání bez brýlí.

Nebezpečný však z tohoto pohledu může být i kouřící táborák, či dokonce silný průvan.

Na závěr ještě alespoň v krátkosti připomeňme zásady základního ošetření začínajícího zánětu, které můžeme zvládnout sami. I zde totiž při jeho nesprávném provedení lze nakonec nadělat více škody než užitku.

Pokud se tak rozhodneme postižené oči proplachovat, není přitom příliš podstatné, zda některým ze speciálních přípravků či běžnou borovou vodou, měli pokaždé oči promývat jednotlivě! Pokud dosud obtíže pozorujeme jen v jednom z nich, začínáme vždy dosud „zdravým“ okem. Postupujeme od vnějšího koutku směrem k vnitřnímu. A především! Mysleme na to, že podobné záněty jsou velice infekční, kvůli čemuž je nezbytné si pořádně umýt ruce jak před začátkem ošetření, tak i na jeho konci.

sponzorovane odkazy