Příznaky zánětu spojivek

Zánět spojivek patří mezi onemocnění, která v minulosti postihla nejspíše každého z nás. Jeho hlavní příznaky tak nejsou žádnou neznámou. Propuknutí zánětu se nejčastěji ohlašuje značně nepříjemným pocitem, kdy se zdá, že se do nám do oka dostalo cizí tělísko či drobná muška. Následný bližší průzkum v zrcadle pak ukáže, že dojem řezání v oku doprovází také výrazné zarudnutí spojivek.

Zpravidla se tyto potíže týkají obou očí, které proto vypadají v zásadě velice podobně. Nepříjemné pocity však zde nejsou jediným problémem – spolu s nimi totiž s velkou pravděpodobností přichází také slzení či neobvykle intenzivní tvorba očního hlenu, jehož konkrétní podoba se může lišit v závislosti na tom, jaká podoba zánětu spojivek nás postihla. Bakteriální formy zánětu tak například často vedou také k tvorbě až nažloutle zabarveného hnisu.

Druhým typickým signálem, že nás mohl postihnout zánět spojivek je potom situace, kdy nejčastěji hned po probuzení nemůžeme pořádně otevřít oči, které se zdají být slepené. Což také nakonec skutečně jsou – jde o přirozený následek nadměrného množství hlenů, který vede k zanícení očních koutků množstvím odpadních látek.

Stejně tak se naše první bdělé chvíle mohou nést ve znamení o něco zhoršené ostrosti vidění. Toto však v žádném případě nepředstavuje zásadnější problém, už po chvíli mrkání totiž začneme vidět lépe.

Patříme-li mezi ty, které postihl zánět spojivek v jeho suché formě, lze naopak přirozeně očekávat nikoliv neobvykle silné slzení, ale spíše dráždivé řezání, které se zdá připomínat přítomnost zrnek prachu v očích. U některých pacientů kromě toho suchý zánět spojivek může vést také k souvisejícím pocitům sucha v ústech.

Musíme však na tomto místě zároveň zdůraznit, že nedostatek slz u této formy nemusí být pravidlem. Mnoha pacientům se totiž i tehdy zdá, že slzí naopak ve srovnání s běžným stavem příliš. Slz oko u suchého zánětu paradoxně opravdu může produkovat nadměrné množství, důležité je zde naopak to, že je zánětem negativně ovlivněno jejich složení.

Mimo jeho suché varianty existuje i zánět spojivek, který je alergického původu. Tehdy alergická reakce vede k měkkému otoku víček, který se nezřídka tvoří z obou jejich stran. Postižena typicky bývá také sama spojivka, jež se následkem otoku jeví sklovitá. Pokud potom odchlípneme část dolního víčka, pak zjistíme, že tzv. víčková spojivka získala hrbolatý tvar. Z hlediska diagnostiky alergického zánětu spojivek je rovněž podstatný fakt, že v oblasti spojivek sice může docházet k tvorbě hlenů, ale hnis bychom už zde hledali marně.

Pro úplnost také dodejme, že zánět spojivek může být způsoben i nechvalně proslulými chlamydiemi, tedy pohlavně přenosnými parazity, které spolu s močovou trubicí, vejcovody či děložním čípkem postihují také oči. Ačkoliv na území České republiky a Evropy obecně nejde o závažnější problém, v tzv rozvojových zemích je tomu přesně naopak. Zde totiž chlamydiové záněty spojivek dokonce představují vůbec nejčastější  příčinu slepoty. A to v prvé řadě z důvodů výrazně omezených možností osobní hygieny.

Obvykle v tomto případě po uplynutí několika dnů od přenosu infekce přichází pocity přítomnosti cizích tělísek v očích, mimo kterých dochází hnisajícím výtokům a silným zánětům.  Nákaza vrcholí vytvořením tzv. trachomu. Tak označujeme nebezpečný druh zánětu, jehož riziko spočívá zejména v tom, že se opětovně může objevit i po úspěšné léčbě.

sponzorovane odkazy